Zie uit naar morgen

.

Heer, als we in 't verleden blijven steken,
dat ons zo dikwijls driftig achterhaalt,
wilt U ons dan een richtingwijzer geven,
Wanneer we van de weg zijn afgedwaald?
want U zegt "zie niet om, zie uit naar morgen"
Geef ons een woord, een teken, of een lied.
Geef ons Uw hand, om ons aan vast te houden,
Wees onze Gids, al zien we U soms niet.


Heer, als we zien hoeveel er wordt geleden,
door hen, die ons zo lief en dierbaar zijn,
wil dan ook óns als wegwijzers gebruiken,
naar U, die hen wil dragen in hun pijn.
Heer, het is vaak zo moeilijk uit te leggen,
Want we zijn zelf aan zoveel dingen schuld.
Leer ons om zonder ophouden te bidden,
vertrouwend op Uw liefde en geduld.

Want U kunt alles nog ten goede keren.
Als we ons laten vormen naar Uw plan,
neemt U de kruimels, die we lieten vallen
en maakt er vaak weer heilrijk voedsel van.
Al zit het leven boordevol met vragen,
en zal er altijd leed en pijn bestaan,
U weet de weg door heel dit aardse leven,
want U bent ál die wegen al gegaan.

Alie Gort

Terug naar Gedichten