Werkgroep Elim: Dankbaarheid!

.

Het zal jullie hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan zijn dat momenteel het project ‘OmArm Enschede’ is opgestart door de Gemeente Enschede in samenwerking met de lokale omroep 1 Twente Enschede en dagblad Tubantia.

Het beoogde doel van dit project is als volgt omschreven: 

‘Armoede is het probleem van heel Enschede’

Enschede behoort al decennia tot de gemeenten met de meeste mensen die in armoede leven. Er wordt van diverse kanten hulp geboden, maar het is niet meer dan pleisters plakken. Om de problematiek structureel op te lossen, moet het roer om.

Project OmArm Enschede

De komende maanden besteedt de krant onder de naam OmArm Enschede samen met lokale omroep 1Twente aandacht aan armoede in de stad. We laten stadgenoten aan het woord. Hoe komen ze in deze penibele situatie terecht? Wat betekent het voor hun kinderen?                                                                                                     

Ook vrijwilligers die iets doen aan de nood van stadgenoten vertellen hun verhaal. Net zoals  instanties en organisaties die zich bezighouden met schuldhulp en armoedebestrijding. Wat moet er volgens hen anders, en kunnen we armoede ooit echt bestrijden of is dat een illusie?                                                                                                    

Het is verborgen leed achter de voordeur. Elke maand de knagende vraag of je de eindjes wel aan elkaar kunt knopen. Het beheerst het leven van veel meer Enschedeërs dan tot dusver werd aan-genomen. In het stadhuis wordt er op basis van een inventarisatie onder plaatselijke hulporganisaties van uitgegaan dat 12.000 tot 17.000 (gebroken) gezinnen met hun besteedbaar inkomen onder de grens van de bijstandsuitkering zitten. In dat geval wordt in Nederland gesproken van armoede. "Want er is dan onvoldoende geld om een bepaald consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt geacht".

Inmiddels is de groep ‘arme’ Enschedeërs heel divers, schetst verantwoordelijk wethouder Arjan Kampman. Kampman heeft zich tot doel gesteld te komen tot een structurele oplossing en probeert de komende tijd in de stad iedereen te mobiliseren in de strijd tegen armoede. Armoede is geen probleem van de gemeente maar van de hele stad.  

Dankbaarheid

Met dankbaarheid kijken wij vanuit werkgroep Elim terug op  14 jaar Elim, waarin wij met elkaar iedere maand een aantal minima-gezinnen (tijdelijk) hebben mogen ondersteunen (OmArmen) met voedselpakketten, kleding en speelgoed. Regelmatig krijgen we dankbare reacties binnen. Het is bijzonder om te zien hoe gezinnen een nieuw leven opbouwen en soms nog terugdenken aan de ondersteuning de ze in het verleden van werkgroep Elim mochten ontvangen.

Jl. donderdagmorgen 14 november hadden wij als vrijwilligers bij Elim tijdens de koffie een goed samenzijn: een tijd van ....delen in vreugde, zorgen en pijn... met aansluitend een moment van dankzegging en voorbede. ’s Avonds zijn alle voedselpakketten met  dankbaarheid opgehaald, inclusief de twee op het allerlaatst aangevraagde nood-voedselpakketten, het was een goed en gezegend Elimuitgifte-uur.

 

Decembermaand

Vanaf week 46 ontvangen wij wekelijks het overgebleven schoolfruit van een VCO-school. En in december gaat deze school, net als voorgaande jaren, weer producten voor de voedselpakketten van Elim inzamelen.  En op het juiste moment hebben wij  een nieuwe grote koelkast kunnen kopen doordat Elim daarvoor een financiële bijdrage heeft ontvangen.  

            “Tel uw zegeningen één voor één en je ziet Gods Liefde dan door alles heen...”

Nu de decembermaand weer is begonnen, willen we de oproep doen om betrokken te blijven bij de bediening van Elim. Daarvoor vragen wij om jullie  gebed,  betrokkenheid en bijdrage door de inbreng van levensmiddelen voor de voedselpakketten en iets extra’s voor de Kerstpakketten op zondag 8 december. Een gift overmaken is ook mogelijk op het bekende bankrekeningnummer.

 

Elim in 2020

De eerste inzamelzondag voor de werkgroep Elim in het nieuwe jaar is D.V. 12 januari 2020. Ook in 2020 mogen wij door en vanuit werkgroep Elim eensgezind en met dankbaarheid werkzaam zijn en een (klein) aantal van de minima-gezinnen in Enschede in Jezus’  naam  “OmArmen.”

 

 

 Terug naar Home