"Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels."

2 Timotheüs 4:4

 

Actueel

De tekst die we in dit stuk behandelen is vandaag de dag heel actueel. Er worden in de tekst twee woorden genoemd die tegenover elkaar staan namelijk 'waarheid' en 'verzinsels' . Er lijkt geen tussenweg te zijn.

Deze twee woorden kun je betrekken op de thema’s die nu spelen als we kijken naar: het coronavirus, de economie, het klimaat, 5G netwerk en ga zo maar door. Wanneer je een studie zou maken over genoemde onderwerpen dan kom je tal van argumenten tegen. De argumenten van de een zijn niet relevant voor de ander en visa versa en zo vliegen de woorden 'waarheid' en ‘verzinsel’ je om de oren en weet je bijna niet wat je moet geloven...

Wat is waarheid?

De vraag die je zou kunnen stellen is 'Wat is waarheid?'. Het fascinerende is dat die vraag door Pontius Pilatus is gesteld toen hij voor de Heere Jezus Christus stond ( of was het nu andersom? ). Pilatus werd geconfronteerd met de Waarheid en met de ENIGE Waarheid.

Dus wanneer wij die vraag stellen dan lijkt het mij goed om onze ogen gericht te houden op de Heere Jezus en ons niet, net als Pilatus, weg te draaien van de Waarheid.

De waarheid

We kunnen inzoomen op de waarheid en dan zien we de Mens geworden Zoon van God, die Mens is en God is. Hij zegt van Zichzelf dat Hij de Waarheid is. Dat betekent in dit geval dat er totaal geen enkele leugen of bedrog in Hem is te vinden. Voor ons is dat bijna niet voor te stellen en dat is daarom iets dat wij in geloof mogen aanvaarden.

Gods Woord is waarheid

In het Johannesevangelie wordt ons geleerd dat Jezus Christus het Vleesgeworden Woord van God is. En verderop schrijft Paulus dat Gods Woord Waarheid is. Dat betekent voor ons dat de Bijbel Waarheid is en wij deze Waarheid in ons leven door de kracht van Gods Heilige Geest op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus mogen laten regeren.

Dan de hierboven genoemde tekst: 'Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels'. Wat je ziet gebeuren met allerlei onderwerpen die actueel zijn, gebeurt nog meer met de Waarheid die God ons heeft gegeven. Mensen keren zich af van de Waarheid en keren zich tot verzinsels. Tot lucht, lege dingen, lege praat of misschien beter gezegd ONZIN.

En dan praktisch

Het is natuurlijk heel mooi om zo met elkaar te bespreken wat waarheid is en wie waarheid is en hoe de wereld omgaat met waarheid.... Maar nu even heel praktisch.

Hoe gaan wij om met de Waarheid? Hoe gaan we om met de Heere Jezus? Hoe gaan we om met Gods Woord?

Er zijn heel veel thema’s te noemen waarbij we de keuze krijgen om te buigen onder Gods Woord of om ons te keren tot verzinsels. We kunnen hierbij denken aan:Hoe we omgaan met de coronacrisis die door de Bijbel omschreven wordt (volgens mij) als het begin van de weeën.Of wat de Bijbel ons leert over: seks binnen het huwelijk, het aangaan van relaties, het praten over mensen, het onderworpen zijn aan het gezag dat over ons is gesteld, hoe we omgaan met geld en goed, hoe we onszelf opstellen ten opzichte van anderen en ga zo maar door.

Het gaat er in ons leven niet alleen om dat wij de Waarheid kennen, maar veel meer nog dat wij de Waarheid LEVEN!

Ik bid u toe dat u vanuit de krachtige werking van de Heilige Geest, Gods Waarheid in uw leven mag laten zien en leven.

In HEM verbonden!

 

Ds. G. Tomassen

 

Terug naar Uit het Woord