"De HEERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn."

Exodus 14: 14

Onstuimig

Bij het schrijven van dit stuk kijk ik vanuit mijn studeerkamerraam naar buiten. De bladeren, takken en bomen bewegen door de wind die soms wat harder aantrekt en die naar het schijnt heftiger gaat worden. Net onze grote kleine jongen opgehaald van school en toen ik daar op het bankje zat te wachten dacht ik, ‘het wordt, althans voor mij, tijd voor de winterjas’. Het weer wordt al met al steeds onstuimiger.

Om ons heen

Het weer is in deze dagen een beeld van hoe je de wereld om je heen kunt zien: onstuimig. Er worden nog steeds terreuraanslagen gepleegd, soms groter soms kleiner. Er worden demonstraties gehouden die vaak eindigen in rellen en het zaait angst en paniek. Mensen staan tegen elkaar op en het lijkt wel alsof je moet kiezen omdat bij geen keuze je per definitie tegen een bepaalde etniciteit bent. In de volkerenwereld is het al net zo onrustig. Volkeren zijn in beweging alleen daar horen we door de wereldwijde coronacrisis weinig van.

Persoonlijk

Ook in het persoonlijke leven kan het (soms) onstuimig zijn. Je zit thuis zonder werk omdat je ontslagen bent of vanwege lichamelijk gebreken niet meer werken kan. De wil is er wel maar. . . 

Het leven van een geliefde is (net) hier op aarde geëindigd en het is zo moeilijk om dat een plek te geven. Heel de ‘wereld’ draait door en dat wordt ook van jouw verwacht, maar. . . 

De ouderdom is gekomen en met de ouderdom hebben de gebreken zich aangediend waardoor het leven er niet makkelijker op is geworden. Geliefden zijn ergens anders gaan wonen omdat het thuis niet meer kon worden opgebracht. Je had het zo graag anders gewild, maar. . . 

Door het vele thuiszitten en niet naar colleges kunnen gaan zijn de sociale contacten sterk verminderd en dat geeft je het gevoel van eenzaamheid. Niet dat er heel veel zijn die dat bij jou verwachten omdat je vaak het masker kan ophouden, maar. . . 

Vult u en jij de lijst maar aan.

Stil zijn

Wanneer je dan zo’n tekst leest uit Exodus 14: 14 dan kan het maar zo zijn dat de tekst je overvalt, 'stil zijn ? Hoe kan dat nu? Het is zo onstuimig om en in mij en ik heb het idee dat er nog zoveel moet gebeuren. Het hele wereldgebeuren maakt me angstig en bang en geeft zoveel verwarring omdat ik het niet kan 'vatten'.

En toch… ‘STIL ZIJN!’

Juist in de tijd waarin wij leven worden we opgeroepen om dwars door alles heen te vertrouwen op de HEERE, de God die in Christus onze Vader is geworden.

Er gebeurt NIETS buiten Hem om!

Leest u die laatste zin nog eens en laat hem op u inwerken. Bid dat God door Zijn Heilige Geest dat in uw hart zal laten landen. Dan zult u merken dat u stil kunt zijn.
Wanneer we dit belijden in al de omstandigheden 'er gebeurt niets buiten Hem om', dan zal de tekst werkelijkheid worden 'u moet stil zijn' en zullen we leven vanuit de belofte 'de HEERE zal voor u strijden'.

!! DAT GEEFT RUST !!

In HEM voor eeuwig verbonden.

Ds. G. Tomassen

 

Terug naar Uit het Woord