16 januari 2022

Spreker: Br. C. Burger

Thema: De schat van grote waarde n.a.v. Mattheüs 3: 44-46

 

Luister hier

9 januari 2022

Spreker: Ds. G. Tomassen

Thema: Je leeft toch niet voor een ander !? n.a.v. Efeze 6:1-9

 

Luister hier

2 januari 2022

Spreker: Ds. G. Tomassen

Thema: Totdat Ik kom, onze hoop voor 2022 n.a.v. Johannes 21:20-25

 

Luister hier

 

Terug naar Samenkomsten