Of hij is vast op reis!

"En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zei: Roep met luide stem! Hij is immers een god. Hij is vast in gedachten! Of hij heeft zich vast afgezonderd! Of hij is vast op reis! Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden!"

 

Auteur: Ds. G. Tomassen

Lees meer

 

Jezus Christus in Gethsémané

"En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen"

 

Auteur: Ds. G. Tomassen

Lees meer

 

Het achttal van Noach

"En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht;"

 

Auteur: Ds. G. Tomassen

Lees meer

 

God ziet om naar de mens!

"En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg."

 

Auteur: Ds. G. Tomassen

Lees meer

 

Stil zijn

" De HEERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn."

 

Auteur: Ds. G. Tomassen

Lees meer

 

Neem een wilsbesluit

"Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk."

 

Auteur: Ds. G. Tomassen

Lees meer

 

Ik-gericht

"Eenieder deed wat juist was in zijn ogen."

 

Auteur: Ds. G. Tomassen

Lees meer

 

Waarheid in deze tijd

"Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels."

 

Auteur: Ds. G. Tomassen

Lees meer

 

Besmettelijke ziekten niet nieuw, altijd al zo geweest, hoewel?

Er zijn christenen die de uitbraak van besmettelijke ziekten als een teken van de eindtijd zien, maar klopt dit wel?

 

Auteur: Th. Niemeijer

Lees meer

 

Wie is Jezus?

Wanneer je de Heere Jezus zou moeten beschrijven, wat zou je dan over Hem kunnen zeggen? De Bijbel geeft ons hierover veel informatie. Laten we een paar punten noemen.

Auteur: Ds. G. Tomassen

Lees meer

 

Het begin van de weeën

Wat een toestand in de wereld! Enige maanden geleden mocht ik in de Maranathadienst hierover spreken. En sindsdien zijn de ontwikkelingen maar doorgegaan.

Aanslagen. Natuurrampen. Demonstraties. Vloedgolven van nepnieuws. Opstanden. Enzovoorts.

Auteur: Ds. H. Witmer

Lees meer