De Heer is waarlijk opgestaan!

op .

Halleluja, het is Pasen! Onze Heer is opgestaan!
Jezus leeft en dat betekent: Alles is met God verrekend,
Door de dood te overwinnen, breekt het nieuwe leven aan.
 
Deze dag is de bekroning. Hieruit blijkt Zijn grote macht.
Hij heeft, ondanks onze zonden, ons opnieuw met God verbonden,
want de voorhang scheurde open, toen Hij riep: "Het is volbracht!"
 

 

't Was de doodsteek voor de satan, die, zolang hij ‘t hier nog kan,
briesend alles zal verslinden, wat zijn valse geest kan vinden.
Hij voelt zich wel heer en meester, maar God had een ander plan.

Jézus is de overwinnaar! Hij stond op vanuit het graf.
En wij mogen ongebonden, schoon gewassen van de zonden,
Delen in de overwinning, van Hem, die Zijn leven gaf.

En door deze overwinning breekt het échte Paasfeest aan.
Want de Heer van dood en leven, is níet in het graf gebleven:
Jezus lééft, Hém zij de glorie, Hij is waarlijk opgestaan!
 
Alie Gort