Heer, wat een voorrecht!!

op .

Heer, wat een voorrecht, dat we mogen vluchten,
Heer, wat een voorrecht, dat we mogen vluchten,
tot U, die heel de wereld overziet.
Want U begrijpt het, als we angstig zuchten,
U bent erbij, al zien we U soms niet.
Het onbegrepen leed in onze dagen,
is wereldwijd en het raakt iedereen.
Veel mooie dromen worden stuk geslagen
En veel geliefden gingen van ons heen.
 
Trek de bedroefden in Uw groot erbarmen,
als t’ hart nog bloed door pijn en eenzaamheid,
toch troostend in Uw trouwe Vaderarmen.
Breng ons tot rust door Uw aanwezigheid.
De toekomst is voor iedereen verborgen.
De wereld is in dichte mist gehuld.
Geef ons weer uitzicht op de dag van morgen.
We bidden U om wijsheid en geduld.
 
Het leven is zo vol van hindernissen.
Soms lijkt de weg te moeilijk om te gaan.
We weten, dat U zich nooit zult vergissen,
Maar vragen: “Heer, herinner ons daaraan”
En als we wachtensmoe dreigen te stranden,
breng dan ons leven weer in evenwicht.
Neem onze handen in Uw sterke handen
En leid ons door het donker naar Uw licht.
 
Heer, wat een voorrecht, dat we mogen weten,
dat U een ieder die in U gelooft,
nooit zult verlaten en niet zult vergeten,
want dat heeft U ons in Uw woord beloofd!
Wilt U het antwoord zijn op alle vragen,
waarop een mens zelf nooit een antwoord vindt.
Leer ons Uw Licht te zien en niet te klagen,
U immers weet, wat goed is voor Uw kind?
 
Alie Gort