Zie uit naar morgen

Geschreven door Alie Gort.

Heer, als we in 't verleden blijven steken,
dat ons zo dikwijls driftig achterhaalt,
wilt U ons dan een richtingwijzer geven,
Wanneer we van de weg zijn afgedwaald?
want U zegt "zie niet om, zie uit naar morgen"
Geef ons een woord, een teken, of een lied.
Geef ons Uw hand, om ons aan vast te houden,
Wees onze Gids, al zien we U soms niet.

Een lied van verlangen

Geschreven door Alie Gort.

Heel diep in ons hart klinkt een lied van verlangen.
Een bede om vrede, die puur is en echt.
Wij willen zo graag deze vrede ontvangen,
De hoop, die Uzelf in ons hart hebt gelegd.
De landen en volken bestrijden elkander.
De aarde ontbrandt, overal dreigt gevaar.
De een wil nog machtiger zijn dan de ander.
O Heer, waarom haten de mensen elkaar?

Het is advent!

Geschreven door Alie Gort.

De boodschap gaat weer rond over de aarde;
"Het is advent, straks breekt het kerstfeest aan".
Maar heeft het voor de mensen nogwel waarde,
wat God voor deze wereld heeft gedaan?
Veel mensen kunnen 't zonder Hem wel stellen
En hebben zich daarom al van Hem afgewend.
En tóch, wij mogen, ja, wij móeten het vertellen:
De Here Jezus komt al gauw: Het is advent!

Er is nog hoop!

Geschreven door Alie Gort.

Er is nog hoop alle hopelozen. Er is nog Licht voor wie in 't donker zijn.
Er is nog Brood voor hongerige zielen, Er is voor dorstigen een Heilsfontein.

Er is een hand, om je aan vast te houden. Er is een oor tot luisteren bereid.
Er is nog een belofte voor de toekomst, er is een Overwinnaar in de strijd.

Bij U alleen

Geschreven door Alie Gort.

Je kunt je levensloop niet zelf bepalen.
Soms ga je van een bergtop naar een dal.
De weg is dikwijls vol met hindernissen
En dreiging van gevaar loert overal.
Je weet soms niet meer wie je kunt vertrouwen.
De vijand openbaart zich meer en meer.
Waar kunnen we nog heen met onze noden?
Alleen bij U zijn we nog zijn we nog veilig Heer.

Meer artikelen...