Er leeft een verlangen om het kerkgebouw nog meer in te zetten om samen gemeente te kunnen zijn. Dit hebben we een paar weken achter elkaar gedaan op de woensdagmorgen van 9:00 uur tot 12:00 uur. Er is tijd geweest voor ontmoeting, gebed, gesprek, zang, muziek etc. Iedereen is welkom al zien we wel dat er voornamelijk gemeenteleden gebruik van maken.

Dit is een ander initiatief dan het project 'de huiskamer' wat meer gericht is op de buurt waarin het kerkgebouw staat. De voorganger is elke woensdagmorgen aanwezig evenals één van de oudsten zodat u met hen ook in gesprek kunt gaan of samen kunt bidden.

Vanwege de verscherpte maatregelen is dit initiatief iets veranderd en dient u zich op te geven voor een gesprek met de voorganger of één van de oudsten. We begrijpen dat dit een drempel op kan werpen maar we hopen en bidden dat u zich ondanks dit toch vrij zult voelen om hiervan gebruik te maken. En weet, u bent niet de enige die dit doet.

We hopen om ook elkaar zo te kunnen spreken en elkaar te bemoedigen en aan te sporen om samen achter de Heere Jezus aan te gaan en Hem te volgen en te zoeken naar Zijn wil en Zijn weg in onze levens.

Een hartelijke groet,

Uw voorganger,

Gijsbert Tomassen

 

Terug naar Home