"En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zei: Roep met luide stem! Hij is immers een god. Hij is vast in gedachten! Of hij heeft zich vast afgezonderd! Of hij is vast op reis! Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden!"

1 Koningen 18:27

Vakantie

De vakantietijd is weer aangebroken. Verschillende geluiden hoor ik om mij heen. Mensen die zeggen dat ze op vakantie gaan in eigen land omdat ze de onzekerheden vanwege de corona nog niet aandurven en bang zijn om vast komen te zitten in het buitenland.

Anderen die zeggen dat ze het heerlijk vinden om eindelijk naar het buitenland te kunnen. Weer anderen die door wat voor omstandigheden helemaal niet op vakantie kunnen. Wat een verschil zit er in het leven van mensen.

Elia

Het tekstgedeelte dat boven dit stuk staat is iets wat Elia heeft gezegd in zijn leven over de Baäl. Waarschijnlijk kent u de  geschiedenis wel. Het is de geschiedenis dat Elia de priesters van Baäl heeft uitgedaagd op de berg Karmel om te laten zien of Baäl werkelijk leeft. Wanneer de priesters van Baäl alles in het werk stellen om taal of teken van Baäl te krijgen en zich daarbij behoorlijk uitsloven is het Elia die begint te spotten met de Baälpriesters. En dan komt de tekst 'hij is vast op reis!'. De grote afwezige We kunnen uit de geschiedenis niet anders dan concluderen dat afgoden, waaronder Baäl, niet leven. De profeet Jesaja zegt iets over hoe afgoden gemaakt worden namelijk van een stuk hout. Je neemt een boom zaagt hem doormidden van het ene deel maak je een afgod en het andere deel gooi je in het vuur zodat je warmte krijgt. Telkens weer ishet in ons leven goed om na te denken of wij zo onzinnig (zo mag ik het toch wel noemen) bezig zijn. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat wij dat niet doen maar denk eraan… het
gebeurt sneller dan we beseffen. ‘Hij is vast op reis’!? Nee, natuurlijk niet. Dat ding, die afgod, of welke afgod ook kan niet reizen. De enige reis die een afgod maakt is in jouw kofferbak of in de rugzak van jouw leven.
De grote Aanwezige Hoe anders is het met onze God die Zich geopenbaard heeft in de Heere Jezus Christus! Die  gaat met ons mee waar we ook heen gaan. Het zijn de woorden van de Heere Jezus die klinken ‘Ik ben met u’. Dat is een heerlijke zekerheid. Liggen we op het strand, Hij is erbij. Zitten we in een restaurant te eten, Hij is erbij.  Wandelen we door de natuur, Hij is erbij. Blijven we thuis en nemen we daar onze rust, Hij is erbij.

Praktische tips

Als we dit nu zo weten is het goed om elkaar wat praktische tips mee te geven voor, tijdens en na de vakantie:


1. Dank de Heere voor uw vrije dagen en eventueel uw vakantiereis;

2. Bid voordat u weggaat en dank bij aankomst (dit kan twee keer);

3. Denk aan degenen van wie u weet dat ze door wat voor omstandigheden ook geen vakantiereis kunnen maken (een foto, een kaartje);

4. Als Papa met u meegaat doe dan niet net of Hij zijn Eigen reis maakt, maar betrek Hem dagelijks bij uw vakantiereis. Zomaar wat tips. Het resultaat? Verbondenheid met elkaar in de Heere en het verlangen dat groeit om
elkaar na de vakantietijd weer te zien. Een goede en gezegende vakantie gewenst en Stay Close!

 

In HEM voor eeuwig verbonden.

Ds. G. Tomassen

 

Terug naar Uit het Woord