"Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk."

Daniël 1: 8-A

 

Inleiding

Vanwege de ongehoorzaamheid van Juda is het tweestammenrijk weggevoerd naar het Babylonische rijk met het centrum in het huidige Irak. Het tienstammenrijk was al +/- 130 jaar daarvoor naar Assyrië weggevoerd en is na het overgaan van het Assyrische rijk in het Babylonische rijk in de diaspora (verstrooiing) terecht gekomen. We mogen geloven dat God Zijn volledige volk weer in ere zal herstellen om Zijn volk te zijn wanneer Christus Jezus over Zijn volk als Koning zal gaan regeren. 

Daniël

Onder degenen die zijn weggevoerd naar Babel bevinden zich Daniël (God is mijn rechter) en zijn drie vrienden. Zij behoorden samen met andere jongemannen die ‘apart’ werden genomen tot het koninklijke geslacht en de edelen, uit Juda.Wanneer je leest over Daniël dan zie je in het leven van deze jongeman, of moeten we zeggen, jonge jongen, een enorme toewijding aan de God van Israël. Het is zelfs zo dat in Daniël 9: 23 staat geschreven dat de engel Gabriël mag zeggen ‘u bent zeer gewenst’. Wat een geweldig iets wanneer we dat uit genade mogen weten maar meer nog om daaruit te leven!

Babel

Babel is in de Bijbel een tegenpool van Jeruzalem. Je ziet vanuit Genesis 10 (de bouw van Babel door Nimrod) dat Babel het beeld is van kracht van de mens en van goddeloosheid en Jeruzalem het beeld van Gods trouw en Zijn werk en Zijn volk. Zelfs tot in het boek Openbaring zie je Jeruzalem en Babel terugkomen. Dat gaat dan over onze tijd heen naar de toekomst. In Openbaring 17 en 18 zie je een totale verwoesting van Babel en in Openbaring 21 het Hemelse Jeruzalem (en in de profeten het herstel van het aardse Jeruzalem onder koningschap van Jezus Christus)

Wilsbesluit

Er is iets wat heel typerend is voor het leven van Daniël en dat kun je vinden in de bovenstaande tekst. Wanneer Daniël aan het hof komt en kan genieten van allerlei rijkdommen en lekkernijen neemt hij een besluit in zijn hart. Het besluit dat hij neemt is gekoppeld aan en komt voort uit zijn geloof in de Heere God, de God van Abraham, Izak en Jakob.

Vanuit dit besluit dat Daniël heeft genomen in zijn hart is hij op een wonderlijke manier bruikbaar voor de Heere God, zelfs in Babel.

Nu voor ons

Hoe is onze positie in het ‘Babel’ van onze dagen? Zijn wij ook zo bezig als Daniël en hebben wij een duidelijk besluit genomen in ons hart om ‘ons niet te besmetten’ met dat wat in en vanuit ‘Babel’ ons wordt aangeboden? Misschien goed om hierin een paar dingen te beseffen:

  • Het ‘Babel’ van vandaag blijft dagelijks aan ons trekken!
  • Het ‘Babel’ van vandaag blijft aan alle kinderen van God trekken!

Maar Babel zal uiteindelijk vallen! Voor al Gods kinderen geldt dat we eens nooit meer zullen worden aangevallen door iets dat aan Babel gelinkt zal zijn. Christus Jezus, Hij de Leeuw uit Juda, de wortel uit het geslacht van David en Hij heeft overwonnen..... wat een dag zal dat zijn.

In HEM voor eeuwig verbonden.

Ds. G. Tomassen

 

Terug naar Uit het Woord