In deze nieuwe serie van 13 afleveringen gaat het met name om vier thema's:

  • De waarde van het leven
  • De identiteit van het leven
  • De rusteloosheid van het leven
  • Het doel van het leven

In deze tijd, waarin nog maar weinig mensen rekening houden met een Schepper Die hen gemaakt heeft, heeft het leven haar waarde verloren. Abortus en euthanasie wordt de mensheid steeds meer opgedrongen. In de eerste studies besteden we aandacht aan de ontwikkelingen hierin en wat de oorzaak van dit alles is.

De gendermainstream heeft veel onzekerheid bij jongeren gebracht. Is homofilie aangeboren of zijn ook andere oorzaken te noemen? Veel kinderen groeien op zonder veiligheid binnen een stabiel gezin. Hoe is de gendermainstream ontstaan en wat is haar uiteindelijke doel? Verder denken we in deze serie na over de invloed van sociale media op de maatschappij. Waar komt de onrust vandaan, waardoor met name jongeren niet eens meer rustig de tijd nemen om b.v. naar een preek te luisteren? Hoe komt het dat onderwijzers worstelen met de concentratie van leerlingen? En wat doet het gebruik van sociale media met ons brein? Wat zijn de positieve gevolgen van sociale media, maar ook de negatieve gevolgen? Pestgedrag en pornoverslaving hebben ook te maken met sociale media. Tenslotte denken we na over het doel van ons leven. Waarom ben ik er en wat wordt van mij verwacht. Wat voor rol speelt mij beroep in het leven? Wat is het einddoel van ons leven? Al met al is dit weer een boeiende serie die zeker het kijken waard is. Van elke aflevering kunt u een samenvatting downloaden.

  2 september - - Afl. 1

De Bijbel en maatschappij

9 september - - Afl. 2

De mens als 'Schepping Gods'

16 september - - Afl. 3

Omgaan met Gods schepping

23 september - - Afl. 4

De schepping van man en vrouw  

  30 september - - Afl. 5

De invloed van gendermainstream op huwelijk en gezin

7 oktober - - Afl. 6

Identiteitscrisis aangeboren of ontwikkeld?

14 oktober - - Afl. 7

Toenemende rusteloosheid

21 oktober - - Afl. 8

Rusteloosheid en sociale media

28 oktober - - Afl. 9

Tot rust komen

4 november - - Afl. 10

De negatieve rol van sociale media

11 november - - Afl. 11

Het doel van het leven

18 november - - Afl. 12

Een betekenisvol leven

25 november - - Afl. 13

De invulling van ons leven


Meer informatie is te verkrijgen via Family7.

 

 

 

Terug naar Home