"Eenieder deed wat juist was in zijn ogen."

Richteren 21:25-B

 

Schooltijd

Vroeger op de basisschool hing vooraan in de klas een grote blauwe plaat met allemaal vakjes. Verticaal stonden de namen van de kinderen geschreven en horizontaal stonden diverse dingen zoals: de koningen van Juda, de koningen van Israël, de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament en van het Oude Testament, de Tien Geboden, het onze Vader maar ook de Richters van Israël. De bedoeling was dat je tijdens het schooljaar in elk vakje achter je naam een sticker had en zo alles goed uit je hoofd had geleerd en had opgezegd. Het was voor sommigen in de klas echt een wedstrijd om als eerste alle stickers achter je naam te hebben.
Het heeft mij echt geholpen in de kennis die ik vandaag de dag mag hebben van de Bijbel. Het was niet altijd leuk maar over het algemeen wel nuttig.
 

De richters van Israël

In het Bijbelboek ‘Richteren’ staan de geschiedenissen beschreven die gaan over de richters die er zijn geweest in Israël. Soms uitvoerig en bij anderen een enkel vers over wat ze gedaan hebben. Veelal mannen maar ook één vrouw namelijk ‘Debora’.
Verder zijn er natuurlijk heel bekende richters zoals: Gideon en Simson of Samuël.

Geschiedenis

Wanneer we inzoomen op de geschiedenissen van de richters van Israël dan zie je een soort van golfbeweging.
Het volk Israël leeft in rust wanneer ze dichtbij de Heere leven en Zijn geboden onderhouden, meestal in de tijd van een richter. Wanneer ze afdwalen van de Heere en allerlei afgoden (= brengt je af van God) gaan dienen zie je dat de Heere ze op een gegeven moment straft en dan komen er vijanden over het volk Israël. Onder de druk van de vijanden die heer en meester zijn over het volk, gaat het volk roepen tot de Heere God en dan ziet de Heere God in Zijn genade weer om naar het volk Israël. Hij zendt dan een richter die in de kracht van God het volk Israël bevrijdt.

Het boek Richteren sluit af in zo’n golfbeweging met de hier bovenstaande woorden ‘eenieder deed wat juist was in zijn ogen’.

Eindtijd

Wanneer ik dit zo op me in laat werken dan besef ik dat Nederland niet heel veel anders is dan de woorden die in dit schrijven centraal staan. Hoe vaak komen wij de woorden tegen ‘ik maak dat zelf uit’ of ‘ik ben baas over mezelf’ of ‘ik weet wat goed is en wat niet goed is’ of ‘ik weet wat goed is voor de gemeente’ of vult u het zelf maar aan. Is juist ook dit niet een teken van de eindtijd?
Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3: 1-2a ‘En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. . .’ Is dit heel anders dan de tekst uit Richteren?

Aanmoediging

Geliefde broeders en zusters, wanneer wij nou die twee teksten tot ons nemen en nog eens rustig in onze gedachten houden en vragen of de Heere ze wil laten landen in onze harten, dan mogen we toch weten dat het anders kan en mag!

Wat zou het geweldig zijn als wij hierin een onderscheid kunnen en mogen maken. Een onderscheid door de krachtige werking van de Heilige Geest. We leven niet voor onszelf maar voor de ander, voor de Ander, Jezus Christus onze Heere.
De wereld verandert en de tekenen van de tijd kunnen we lezen in de Bijbel en zien we om ons heen. Maar juist in deze tijd heeft God de gemeente van Zijn Zoon Jezus Christus in deze duistere wereld gezet om het Licht van de Levende te laten zien. We doen niet wat goed is in onze eigen ogen maar datgene wat God wil uitwerken in ons en wat goed is in Zijn ogen. Hij wil dat doen… dat is ‘GENADE’.

In HEM voor eeuwig verbonden.

Ds. G. Tomassen

 

Terug naar Uit het Woord