"En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg."

Lucas 2:7

Gaither Vocal Band

Tijdens één van mijn bezoeken binnen de gemeente kwam de Gaither Vocal Band in het gesprek naar voren. Van deze band had ik nog nooit gehoord, dus ben ik op onderzoek uitgegaan. Mede omdat het lied dat wij tijdens het bezoek hebben geluisterd mij diep in mijn hart trof! ‘Worthy the Lamb’.

En zie, weer een band toegevoegd aan de lijst waar ik graag naar luister.

Geboorte

Het is nu een 2000 jaar geleden dat de Heere Jezus werd geboren in een stal in Bethlehem. Het treft mij elke keer weer om te lezen ‘voor hen (inclusief de Heere Jezus) was geen plaats in de herberg’. Het is toch verschrikkelijk dat de Heere Jezus wordt geboren en er voor Hem geen plaats is. Het doet de wereld niets dat Hij is geboren. Ja, op een paar mensen na, onder andere de herders en de wijzen. En ja, ook Herodes, het raakt hem dat Hij geboren is en omdat hij dat niet wil, vermoordt hij alle jongetjes onder de twee jaar in en rond Bethlehem. Verder kan het de wereld niets schelen, de wereld draait door. Er is een korte verwondering in Bethlehem en verder niets.

Maar toch heeft de geboorte van dit Kind een geweldige impact op het wereldgebeuren. Omdat God omziet naar de mens!

Kerst 2020

Nu ik aan het schrijven ben kunnen we toch wel met zekerheid zeggen dat Kerst 2020 er heel anders uit gaat zien dan dat we gewend zijn. We kunnen niet zomaar de hele familie uitnodigen bij ons thuis of met z’n allen de dienst fysiek meemaken in de kerk. Misschien is voor sommige het ‘leven’ uit de Kerstviering geslagen. Door de maatregelen is het net of je ‘teruggeworpen’ wordt op een plek waar je niet wilt zijn, want wat is daar te beleven? Kerstdagen worden nog donkerder en stiller!

MAAR juist daar wil de Heere Jezus u en jou ontmoeten. In Bethlehem kwam Hij ook niet in het paleis of in de toenmalige ‘kerk’. Hij kwam op een donkere stille plek en daar vonden de mooiste ontmoetingen plaats!

Wat er ook gebeurt en hoeveel moeite we ook hebben met dat het niet ‘normaal’ is, het is waar wij vandaag de dag mee te maken hebben. Weet dan, dat wanneer we gericht zijn op het Kind in Bethlehem, dat voor ons de gegeven Zoon is, wij elkaar zullen ontmoeten en met elkaar verbonden zijn. Niets maar dan ook niets kan dat verhinderen, omdat dat een door God gegeven waarheid is. Waarheid = JEZUS.

En dan door

Na Kerst zullen we doorgaan naar het einde van het jaar en het nieuwe jaar weer beginnen. Wat het jaar brengt? Geen idee, wanneer we kijken naar wat mensen beslissen en wat wij ‘opgelegd’ krijgen.

Wat het jaar brengt? Wel een idee, wanneer we kijken naar de beloften van God, die in het Kind van Bethlehem, ja en amen zijn. Dit jaar brengt ons weer dichter bij het moment dat wij Hem zullen ontmoeten in de lucht, om dan voor eeuwig bij Hem te zijn. Een machtig vooruitzicht, de toekomst ligt in Gods hand en blijft daar voor nu en voor al de dagen die komen. . .

Als bemoediging

Dan nog even over die band. Een ander lied dat ik luisterde tijdens het schrijven van dit stukje heet ‘Does Jezus care?’ Net heb ik even de songtekst opgezocht en vertaald naar een voor mij begrijpelijke taal. Wat mooi en geweldig!

Doet het Jezus iets:

  • Als mijn hart pijn doet?
  • Als lasten en zorgen drukken?
  • Als ik gefaald heb om een verleiding te weerstaan?
  • . . .

"Hij geeft erom", vervolgt het lied, "Zijn hart is geraakt door mijn verdriet." O, wat een heerlijkheid, dat Kind van Bethlehem leeft met ons mee en kent ons door en door! Blijdschap en vreugde, droefheid en pijn; we mogen alles met Hem delen.

Dank U Vader, voor het Kind van Bethlehem.

In HEM voor eeuwig verbonden.

Ds. G. Tomassen

 

Terug naar Uit het Woord