• Heel diep in ons hart klinkt een lied van verlangen.Een bede om vrede, die puur is en echt.Wij willen zo graag deze vrede ontvangen,De hoop, die Uzelf in ons hart hebt gelegd.De landen en volken bestrijden elkander.De aarde ontbrandt, overal
    Read More
  • De boodschap gaat weer rond over de aarde; "Het is advent, straks breekt het kerstfeest aan". Maar heeft het voor de mensen nogwel waarde,wat God voor deze wereld heeft gedaan?Veel mensen kunnen 't zonder Hem wel stellen En hebben zich
    Read More
  • Je kunt je levensloop niet zelf bepalen.Soms ga je van een bergtop naar een dal.De weg is dikwijls vol met hindernissenEn dreiging van gevaar loert overal.Je weet soms niet meer wie je kunt vertrouwen.De vijand openbaart zich meer en meer.Waar
    Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Een lied van verlangen

Geschreven door Alie Gort.

Heel diep in ons hart klinkt een lied van verlangen.
Een bede om vrede, die puur is en echt.
Wij willen zo graag deze vrede ontvangen,
De hoop, die Uzelf in ons hart hebt gelegd.
De landen en volken bestrijden elkander.
De aarde ontbrandt, overal dreigt gevaar.
De een wil nog machtiger zijn dan de ander.
O Heer, waarom haten de mensen elkaar?


U kwam naar de aarde om vrede te brengen,
U Koning der wereld, werd need'rig en klein.
Terwijl wij, nietswaardige, zondige mensen,
zo graag heel belangrijk en groot willen zijn.
We worden bedreigd Heer, door duistere machten.
Uw kinderen worden aan banden gelegd.
Want satan regeert met zijn uiterste krachten,
hij weet, eens verliest hij het zwaarste gevecht.

Maar 't lied van de vrede dat wij in ons dragen,
gaat over de grenzen, door mensen gemaakt.
De eeuwige vreugde die voor ons gaat dagen,
wordt nu door de wereld gehoond en gelaakt:
Een heerlijke toekomst voor hen, die geloven,
Geen oorlog, geen tranen, geen angst meer of pijn,
Wanneer we voor eeuwig, verenigd hier boven,
Bij onze Verlosser en Heer zullen zijn.

Alie Gort

Terug naar Gedichten

 

HET IS ADVENT!

Geschreven door Alie Gort.

De boodschap gaat weer rond over de aarde;
"Het is advent, straks breekt het kerstfeest aan".
Maar heeft het voor de mensen nogwel waarde,
wat God voor deze wereld heeft gedaan?
Veel mensen kunnen 't zonder Hem wel stellen
En hebben zich daarom al van Hem afgewend.
En tóch, wij mogen, ja, wij móeten het vertellen:
De Here Jezus komt al gauw: Het is advent!


We zingen alweer: " nu syt wellecome".
Bereiden ons vast voor op deze dag.
Er zijn geschenken en versierde bomen,
maar, of het Kerstkind Zelf ook komen mag?
Het heil, dat wij in Hem ontvangen mogen,
uit God geboren, door Zijn heil'ge Geest,
wordt weggevaagd, soms zelfs door theologen,
alsof Hij enkel mens zou zijn geweest.


Maar wij zien naar Hem uit met stil verlangen.
Naar Hem, die werd geboren in een stal.
Wij willen Hem vol liefde gaan ontvangen.
De Zoon van God en Redder van 't heelal.
We willen luist'ren naar de eng'lenkoren
en met de herders bij de kribbe staan.
We willen weer opnieuw de boodschap horen,
van wat Hij voor de mensen heeft gedaan.


Die boodschap klinkt ook nog in onze dagen
En heeft dezelfde kracht nog bovendien.
Hij kwam om onze zondeschuld te dragen.
Hij maakt een weg, als wij geen weg meer zien.
Wij weten het, Zijn liefde Kent geen grenzen
en daarom danken wij Hem des temeer,
omdat Hij heeft gekozen voor de mensen,
die Hem de rug toekeren, telkens weer.


Laat ons die grote liefde dan vertolken,
aan hen, die nu nog in het donker gaan.
Want spoedig zal Hij komen op de wolken
en breekt voor ons het Grote Kerstfeest aan!
Dan gaan opnieuw de Hemeldeuren open
en schijnt er van omhoog een Godd'lijk licht.
De dag, waar Zijn Gemeente op blijft hopen,
Die dag van de verlossing, is in zicht!

Alie Gort

Terug naar Gedichten

 

Er is nog hoop!

Geschreven door Alie Gort.

Er is nog hoop alle hopelozen. Er is nog Licht voor wie in 't donker zijn.
Er is nog Brood voor hongerige zielen, Er is voor dorstigen een Heilsfontein.

Er is een hand, om je aan vast te houden. Er is een oor tot luisteren bereid.
Er is nog een belofte voor de toekomst, er is een Overwinnaar in de strijd.

Er is één God, waarop je kunt vertrouwen, ook dan, wanneer je 't even niet meer ziet.
Er is één antwoord op zovele vragen, er is één Trooster in zoveel verdriet.

Want Jezus werd in Bethlehem geboren. Hij ging de weg, die wij hier moesten gaan.
Hij werd de Schakel tussen God en mensen, daarvoor is Hij naar Golgotha gegaan.

Dat is de plaats waar we Hem kunnen vinden, dat is de plaats waar Hij 't voor ons volbracht.
Daar gaf Hij ons opnieuw een open Hemel, daar toonde Hij Zijn Goddelijke macht.

Daar bij het kruis is veiligheid en vrede, daar vind je nieuwe moed en levenskracht.
Hij is de weg, de waarheid en het leven, voor iedereen,  die het van Hem verwacht!

Alie Gort

Terug naar Gedichten

 

Bij U alleen

Geschreven door Alie Gort.

Je kunt je levensloop niet zelf bepalen.
Soms ga je van een bergtop naar een dal.
De weg is dikwijls vol met hindernissen
En dreiging van gevaar loert overal.
Je weet soms niet meer wie je kunt vertrouwen.
De vijand openbaart zich meer en meer.
Waar kunnen we nog heen met onze noden?
Alleen bij U zijn we nog zijn we nog veilig Heer.

Toch is ons hart zo vaak vervuld van zorgen,
want er is zoveel lijden en verdriet.
We weten, dat U alles goed zult maken,
ook al begrijpen we U dikwijls niet.
Want er gebeuren vreselijke dingen,
de satan strooit nog altijd giftig zaad.
Maar wij klemmen ons vast aan de belofte,
van U, die boven alle dingen staat!

Want U ging heen met zegenende handen.
U zond de Trooster, die U had beloofd.
U wist, hoe we U nodig zouden hebben,
U bent het Licht, dat nooit meer wordt gedoofd.
U zult ons niet vergeten of verlaten.
uw trouwe armen houden ons omvat.
Bij U vinden we redding en vertroosting,
want niemand heeft ons ooit zó lief gehad!

Alie Gort

Terug naar Gedichten

Dank U Vader!

Geschreven door Alie Gort.

"Vader" mogen wij U noemen, want wij zijn hier als een kind,
dat in deze wrede wereld, zonder U de weg niet vindt.
Vader, wat een heerlijk wonder, voor wie U zo noemen mag.
Dat we tot U mogen komen, steeds opnieuw weer, elke dag!
Dat U ons altijd wilt bijstaan, en er altijd voor ons bent.
Dat U tóch van ons blijft houden, terwijl U ons zo goed kent.

Dank U, Vader  voor Uw liefde, voor Uw wijsheid en Uw trouw,
Voor het grote Godsgeschenk, waarmee U zegt:"Ik hou van jou"!
Want U hebt  Uw Zoon gegeven, ons tot redding, vol gena
gaf Hij ons het nieuwe Leven, door Zijn dood op Golgotha.
Niets of niemand kon ons redden, slecht door Hèm zijn we verlost!
Zullen we het ooit begrijpen, hoeveel Ú dat heeft gekost?

Dank U Vader, voor Uw liefde, dank U dat U op ons wacht,
als we bang en moe gestreden zwoegen door een zwarte nacht.
Heer, U kent de bange  twijfel, en de diepte van het dal.
Geef toch, dat Uw stralend Licht de duisternis doorbreken zal.
Leid ons Vader door dit leven, naar uw grote heilsfontein.
Leg  de vreugde in ons hart, een kind van U te mogen zijn!
 

Alie Gort

Terug naar Gedichten