Het is advent!

.

De boodschap gaat weer rond over de aarde;
"Het is advent, straks breekt het kerstfeest aan".
Maar heeft het voor de mensen nogwel waarde,
wat God voor deze wereld heeft gedaan?
Veel mensen kunnen 't zonder Hem wel stellen
En hebben zich daarom al van Hem afgewend.
En tóch, wij mogen, ja, wij móeten het vertellen:
De Here Jezus komt al gauw: Het is advent!

We zingen alweer: " nu syt wellecome".
Bereiden ons vast voor op deze dag.
Er zijn geschenken en versierde bomen,
maar, of het Kerstkind Zelf ook komen mag?
Het heil, dat wij in Hem ontvangen mogen,
uit God geboren, door Zijn heil'ge Geest,
wordt weggevaagd, soms zelfs door theologen,
alsof Hij enkel mens zou zijn geweest.


Maar wij zien naar Hem uit met stil verlangen.
Naar Hem, die werd geboren in een stal.
Wij willen Hem vol liefde gaan ontvangen.
De Zoon van God en Redder van 't heelal.
We willen luist'ren naar de eng'lenkoren
en met de herders bij de kribbe staan.
We willen weer opnieuw de boodschap horen,
van wat Hij voor de mensen heeft gedaan.


Die boodschap klinkt ook nog in onze dagen
En heeft dezelfde kracht nog bovendien.
Hij kwam om onze zondeschuld te dragen.
Hij maakt een weg, als wij geen weg meer zien.
Wij weten het, Zijn liefde Kent geen grenzen
en daarom danken wij Hem des temeer,
omdat Hij heeft gekozen voor de mensen,
die Hem de rug toekeren, telkens weer.


Laat ons die grote liefde dan vertolken,
aan hen, die nu nog in het donker gaan.
Want spoedig zal Hij komen op de wolken
en breekt voor ons het Grote Kerstfeest aan!
Dan gaan opnieuw de Hemeldeuren open
en schijnt er van omhoog een Godd'lijk licht.
De dag, waar Zijn Gemeente op blijft hopen,
Die dag van de verlossing, is in zicht!

Alie Gort

Terug naar Gedichten