Er is nog hoop!

.

Er is nog hoop alle hopelozen. Er is nog Licht voor wie in 't donker zijn.
Er is nog Brood voor hongerige zielen, Er is voor dorstigen een Heilsfontein.

Er is een hand, om je aan vast te houden. Er is een oor tot luisteren bereid.
Er is nog een belofte voor de toekomst, er is een Overwinnaar in de strijd.

Er is één God, waarop je kunt vertrouwen, ook dan, wanneer je 't even niet meer ziet.
Er is één antwoord op zovele vragen, er is één Trooster in zoveel verdriet.

Want Jezus werd in Bethlehem geboren. Hij ging de weg, die wij hier moesten gaan.
Hij werd de Schakel tussen God en mensen, daarvoor is Hij naar Golgotha gegaan.

Dat is de plaats waar we Hem kunnen vinden, dat is de plaats waar Hij 't voor ons volbracht.
Daar gaf Hij ons opnieuw een open Hemel, daar toonde Hij Zijn Goddelijke macht.

Daar bij het kruis is veiligheid en vrede, daar vind je nieuwe moed en levenskracht.
Hij is de weg, de waarheid en het leven, voor iedereen,  die het van Hem verwacht!

Alie Gort

Terug naar Gedichten