Een lied van verlangen

.

Heel diep in ons hart klinkt een lied van verlangen.
Een bede om vrede, die puur is en echt.
Wij willen zo graag deze vrede ontvangen,
De hoop, die Uzelf in ons hart hebt gelegd.
De landen en volken bestrijden elkander.
De aarde ontbrandt, overal dreigt gevaar.
De een wil nog machtiger zijn dan de ander.
O Heer, waarom haten de mensen elkaar?

U kwam naar de aarde om vrede te brengen,
U Koning der wereld, werd need'rig en klein.
Terwijl wij, nietswaardige, zondige mensen,
zo graag heel belangrijk en groot willen zijn.
We worden bedreigd Heer, door duistere machten.
Uw kinderen worden aan banden gelegd.
Want satan regeert met zijn uiterste krachten,
hij weet, eens verliest hij het zwaarste gevecht.

Maar 't lied van de vrede dat wij in ons dragen,
gaat over de grenzen, door mensen gemaakt.
De eeuwige vreugde die voor ons gaat dagen,
wordt nu door de wereld gehoond en gelaakt:
Een heerlijke toekomst voor hen, die geloven,
Geen oorlog, geen tranen, geen angst meer of pijn,
Wanneer we voor eeuwig, verenigd hier boven,
Bij onze Verlosser en Heer zullen zijn.

Alie Gort

Terug naar Gedichten