Dank U Vader!

op .

"Vader" mogen wij U noemen, want wij zijn hier als een kind,
dat in deze wrede wereld, zonder U de weg niet vindt.
Vader, wat een heerlijk wonder, voor wie U zo noemen mag.
Dat we tot U mogen komen, steeds opnieuw weer, elke dag!
Dat U ons altijd wilt bijstaan, en er altijd voor ons bent.
Dat U tóch van ons blijft houden, terwijl U ons zo goed kent.

Dank U, Vader  voor Uw liefde, voor Uw wijsheid en Uw trouw,
Voor het grote Godsgeschenk, waarmee U zegt:"Ik hou van jou"!
Want U hebt  Uw Zoon gegeven, ons tot redding, vol gena
gaf Hij ons het nieuwe Leven, door Zijn dood op Golgotha.
Niets of niemand kon ons redden, slecht door Hèm zijn we verlost!
Zullen we het ooit begrijpen, hoeveel Ú dat heeft gekost?

Dank U Vader, voor Uw liefde, dank U dat U op ons wacht,
als we bang en moe gestreden zwoegen door een zwarte nacht.
Heer, U kent de bange  twijfel, en de diepte van het dal.
Geef toch, dat Uw stralend Licht de duisternis doorbreken zal.
Leid ons Vader door dit leven, naar uw grote heilsfontein.
Leg  de vreugde in ons hart, een kind van U te mogen zijn!
 

Alie Gort

Terug naar Gedichten