Er zijn christenen die de uitbraak van besmettelijke ziekten als een teken van de eindtijd zien, maar klopt dit wel?

In de ‘Rede over de laatste dingen’ noemt de Here Jezus besmettelijke ziekten als tekenend voor Zijn spoedige komst, maar kun je dit zo maar op de huidige coronacrisis betrekken, besmettelijke ziekten komen toch al veel langer voor?

Al in 165 na Chr. werd het Romeinse leger in de strijd tegen de Parthen, bij de belegering van Ctesiphon door een soort pokkenvirus besmet. Het leger nam de ziekte mee naar Rome, waarmee het virus in Rome rond woekerde en op het hoogtepunt 2000 mensen per dag in Rome aan deze epidemie stierven! Pas na 15 jaar was de epidemie voorbij, waarna deze zich nog enkele malen herhaalde. Zo’n vijf miljoen burgers overleden aan dit verschrikkelijke virus, ongeveer een kwart van de bevolking van het Romeinse rijk! Waarschijnlijk hebben we wel eens gehoord van de zwarte pest in Europa (1347-1352), waaraan zo’n 75 miljoen, voor het overgrote deel Europeanen, overleed.

Vergeleken met bovengenoemde voorbeelden is het coronavirus nog maar een hele milde pandemie, hoewel?Het coronavirus is een pandemie waarmee alle vijf werelddelen te maken hebben en dat is voor het eerst in de wereldgeschiedenis. Laten we niet te snel zijn met onze reactie: ‘altijd al zo geweest’! Trouwens, wanneer de Here Jezus de tekenen: ‘aardbevingen, hongersnoden en besmettelijke zieken’ in zijn eindtijdsrede opsomt (Lucas 21 vs.11) zegt Hij hierbij: ‘Want al deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde’ (vs.9).

Inderdaad, deze rampen betekenen nog niet het einde, maar ze leiden wel naar het einde toe. In Mattheüs 24 vs.8 noemt de Here Jezus deze tekenen ‘het begin der weeën’. We weten maar al te goed, dat wanneer de weeën in frequentie en heftigheid toenemen, het moment van de geboorte dichterbij komt. En dát is nu juist wat ik tegen allen wil zeggen, die menen dat het altijd al zo geweest is; de frequentie en heftigheid van aardbevingen, hongersnoden en besmettelijke ziekten neemt de laatste tijd toe. Dat is voor mij een reden om aan te nemen dat de aarde in ‘barensnood is’ zoals Paulus ons dit in Romeinen 8 vs. 22 laat weten en dat de wederkomst van de Here Jezus en ‘geboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ dichtbij gekomen is!

 

Ds. Th. Niemeijer

 

Terug naar Uit het Woord