60+ groep

Bent u 60 jaar of ouder, dan bent u welkom bij de 60+ groep. Onze bijeenkomsten vinden iedere laatste donderdag van de maand plaats om 10.00 uur in kerkgebouw 'De Schuilplaats'. Er is ruimte om elkaar te ontmoeten, te luisteren naar een korte overdenking en er wordt samen gezongen.