Zondagsdiensten in De Schuilplaats

.

Het is toegestaan dat er onder bepaalde voorwaarden kerkdiensten worden gehouden in ons kerkgebouw. Voor deze diensten dient u zich aan te melden. De aanvangstijden van de diensten zijn 9:30 uur en 11:30 uur.

Per dienst hebben we een verdeling gemaakt op alfabet: De eerste letter van de achternaam / familienaam is bepalend. Hieronder kunt u zien voor welke dienst u zich kunt aanmelden:

 • 22 november 09:30 uur  G t/m L
 • 22 november 11:30 uur  A t/m F
 • 29 november 09:30 uur  R t/m Z
 • 29 november 11:30 uur  M t/m Q

Buiten de medewerkers en dienstdoende voorganger en raadsleden kunnen op zondag 09:30 uur en 11:30 uur telkens maximaal 30 volwassenen aanwezig zijn in de Erediensten in De Schuilplaats.

Alleen tijdens de dienst van 09:30 uur is crèche en zondagsschool voor kinderen tot en met 10 jaar geregeld. Kinderen ouder dan 10 jaar zitten bij hun ouders in de kerk. Ouders in de groep A t/m L  en met kinderen tot en met 10 jaar mogen zich daarom ook aanmelden voor de dienst van 09:30 uur.

Iedereen wordt geadviseerd om bij binnenkomst een mondkapje te dragen, deze kan later, bij het plaatsnemen op de stoelen, worden afgedaan.

Hieronder even kort de twee diensten gesplitst, we proberen de diensten per zondag zo identiek mogelijk te laten zijn:

 9:30 uur

Wel livestream

Aanmelden kerkdienst

 11:30 uur

Geen livestream

Aanmelden kerkdienst

 

We hopen u/jou te mogen ontvangen tijdens één van de twee diensten. De voorbereidingen zijn getroffen.

WELKOM

Corona regels in 'De Schuilplaats'

 • Als u ziek of verkouden bent, of ademhalingsproblemen heeft, blijf dan thuis.
 • Als u koorts heeft, blijf dan zelf thuis en ieder van uw huishouden.
 • Hoesten en niezen in de elleboog.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst.
 • Houd anderhalve meter afstand van elkaar, behalve degenen die tot een huishouden behoren.
 • Toiletgebruik minimaal. Alleen invalidentoilet en herentoilet. Een persoon per toiletruimte. Na elk gebruik wordt het toilet schoongemaakt.
 • Jassen moeten mee naar binnen worden genomen.
 • Ingang is de hoofdingang van de kerk, uitgangen zijn beide nooduitgangen die op de tuin uitkomen. Er zijn looproutes aangegeven.
 • Ieder dient de aanwijzingen op te volgen van de medewerkers die daarvoor zijn aangesteld en die duidelijk herkenbaar zijn.
 • Er mag (helaas) nog niet worden gezongen.
 • Napraten rondom het kerkgebouw is toegestaan mits daarbij rekening wordt gehouden met 1,5 meter afstand, dit niet in grote groepen gebeurt en de uitgang niet wordt geblokkeerd. Verspreid je na de uitgang dus over het terrein.