Jezus Christus in Gethsémané

Geschreven door Ds. G. Tomassen.

"En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen"

Lucas 22:44

Lijdenstijd

We leven deze weken in de lijdenstijd waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus om uiteindelijk uit te komen bij Pasen waarin we vieren dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen.In deze lijdenstijd heb ik een klein dagboekje uit de kast gepakt met 49 overdenkingen van C.H. Spurgeon (vroegere Baptistenpredikant). Het boekje draagt de naam ‘Leer mij Uw lijden recht betrachten’. Vanuit dit dagboekje kwam ik bij bovengenoemde tekst.

Het achttal van Noach

Geschreven door Ds. G. Tomassen.

"En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht;"

2 Petrus 2:5

Bijbelstudie

Al jaren doet een jongere broeder uit Ermelo een Bijbelstudie op elke werkdag. Naar aanleiding daarvan stuurt hij mij een aantal regels per mail wat hem opvalt en/of welke vragen hij heeft. Zo goed als mogelijk probeer ik zijn mail te beantwoorden. We hebben zo gaandeweg al heel wat Bijbelgedeelten ‘besproken’. Deze week viel mijn oog op bovengenoemde tekst uit de 2de Petrusbrief. Een ernstige tekst waarin veel staat en waaruit we veel kunnen leren. Hieronder wil ik enkele gedachten met u delen.

God ziet om naar de mens!

Geschreven door Ds. G. Tomassen.

"En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg."

Lucas 2:7

Bijbel tekst

Mededeling

Inzamelzondagen Elim

08:okt

12:nov

10:dec