Laatst vroeg iemand: wat is dat nou, TFC? Die letters staan voor de Thuisfrontcommissie. Bart en Marthe worden al vanaf het begin van hun zendingswerk in Zuid Afrika ondersteund door de TFC.

We bidden met hen en voor hen, we denken met hen mee als er bepaalde stappen gedaan moeten worden.

De inkomsten (giften en collectes) worden beheerd door de penningmeester. Zij zorgt dat verzekeringen en AOW-premie worden gereserveerd en betaald en voor andere vaste lasten. Elke maand maakt ze geld over voor levensonderhoud. En Bart en Marthe zijn zeer zuinig!

Als de inkomsten te weinig zijn of terug lopen, onderneemt de TFC, in samenspraak met Bart en Marthe, allerlei sponsoracties.

De TFC komt met voorstellen voor de invulling van de verlofperiodes, zodat er voldoende tijd voor rust overblijft! En voor een tijdelijke huisvesting tijdens het verlof. En voor vervoer.

Er wordt een protocol gemaakt over wat te doen bij ernstige calamiteiten in het zendingsland.

Kortom: een zeer actieve TFC, die samen met de TFC in Haulerwijk (de thuisgemeente van Marthe) veel werk verricht. We voelen ons nauw betrokken bij het mooie zendingswerk in Zuid Afrika. En ook bij de gemeente in Haulerwijk, het is een zegen om met elkaar te mogen samenwerken.

TFC-Enschede bestaat uit: Gerrit Beking (vz), Dinette Vredeveld, Natalja Klavers (penningmeester), Paul van Dijk, Mari Berens.