Nieuwe opzet zendingsbidstond…
‘Je bent zendeling of zendingsveld’, dat was dinsdag 10 januari het thema van de eerste zendingsbidstond nieuwe stijl.  Na het geslaagde zendingsdiner wil de nieuwe zendingscommissie graag de zendingsbidstonden nieuw leven in blazen. Een belangrijk doel is om hiermee de betrokkenheid van de gemeente bij de zending te vergroten en dat zending meer tot het DNA van de gemeente gaat behoren. Vandaar ook dit thema.
Tijdens de eerste avond stond Charlotte Hoek centraal. Zij werkt een aantal maanden als vrijwilliger in een weeshuis te Zuid-Afrika. Zij gaf via skype haar getuigenis. Ook vertelde Charlotte over de mooie en moeilijke kanten van haar werk en hoe ze een getuige van Christus kan zijn op deze bijzondere plek. Daarna werd er specifiek voor haar gebeden. Vervolgens werd er gebeden voor de andere zendelingen die aan de Schuilplaats verbonden zijn. Tot slot was er ruimte om voor allerlei noden in de gemeente te bidden. De avond werd daarnaast ingevuld met enkele liederen en een korte inleiding op het thema.
De bedoeling is om deze structuur verder voort te zetten en dat elke keer weer een andere zendeling en zijn of haar werk centraal staat. Op deze manier horen we het persoonlijke verhaal van de zendeling en kunnen we concreet voor hem of haar bidden. Het mooie is dat het persoonlijk en laagdrempelig is en er zo aandacht is voor zending veraf en dichtbij. Want de opdracht geldt voor ons allemaal: je bent zendeling of zendingsveld.