Geliefde broeders en zusters,

Zoals u weet zijn we nu in Turkije. We zullen onder Gods leiding de jonge gemeente in Iskenderun gaan ondersteunen met gebed, met bediening van het Woord, met Bijbeluitleg, met pastoraal werk en met adviezen. De komende tijd zal Necmi geregeld in de gemeente voorgaan om de drukke voorganger te ontlasten.

De dag voordat wij hier in Turkije kwamen is onze kleinzoon Mattias (4 jr) geopereerd. Er is een cyste in zijn bovenbeen ontdekt. Nu mag hij 6 weken niet staan. We zijn dankbaar dat we hier nu zijn zodat we de eerstkomende weken onze dochter Miryam en onze schoonzoon Michel kunnen helpen in de drukte met ziekenhuisbezoek en met de opvang van de beide kinderen: Mattias en Lida (2 jr).

Dankpunten:

- Voor de mogelijkheid om weer in Turkije te mogen zijn en te werken in dit deel van Zijn Gemeente

- Dat we hier onze kinderen en kleinkinderen kunnen helpen

- Voor alle gebeds- en financiële ondersteuning

Alles is van Hem en is tot Hem, Hem zij de heerlijkheid tot in de eeuwigheid, Christus Jezus onze Here.

Gebedspunten:

- Voor herstel van onze kleinzoon Mattias

- Evangelisatie via internet: www.mujde.nl

- Voor alle gemeenten in Turkije, in het bijzonder Iskenderun

- Voor onze gezondheid.

Wij bidden u Gods zegen toe!

Hartelijke groet, uw Necmi en Emire