Rom.1:16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek (dat betekent: voor de volkeren).

In het algemeen kunnen de mensen over vele onderwerpen spreken. Maar wanneer het over het evangelie of over de Here Jezus gaat, dan wordt het stil of men stapt over naar een ander onderwerp. Toch zegt de apostel Paulus: ”ik schaam mij het evangelie niet”. Laten wij dit ook zeggen, met Paulus, en het ook doen. Ik schaam mij het evangelie niet.

Ons verblijf van april t/m juli 2017 in Turkije

In Turkije is het een uitdaging en een roeping om een wedergeboren christen te zijn. De Gemeente Iskenderun telt 30-50 broeders en zusters. Na de eredienst op zondag om 10.00 u. drinken we een kopje thee om elkaar beter te leren kennen. Ik mocht daar de diensten leiden. Door de week was het tijd voor huisbezoeken en pastorale gesprekken. En 2 x in de week werd ik gevraagd om, in een prachtige winkel in een gouden winkelcentrum, onder het genot van een kopje thee, met klanten over de Here Jezus te praten. Daar werd ik door de broeder uitgenodigd om het Woord te openen en daarover te spreken. Iedere week merkte ik dat er steeds meer mensen in de winkel kwamen om mee te luisteren. Zij hadden ook veel vragen over het geloof. Ik heb hierdoor ervaren dat God deuren opent en dat we op verschillende manieren Zijn Naam mogen verkondigen.

Ook mocht ik dit jaar weer drie weken de evangelische gemeente in Antalya ondersteunen. Hier komen de gelovigen (20-25 broeders en zusters) en belangstellenden in een flatgebouw samen. Antalya ligt 600 km westelijk van Iskenderun. Wij mochten deze gemeente in gebed en financieel steunen. Wilt u ook voor deze kleine gemeente blijven bidden.

In Turkije zijn natuurlijk veel meer mensen tot geloof gekomen in de afgelopen jaren, maar er is onvoldoende vrijmoedigheid om naar de gemeente te komen. Mensen zijn bang voor familie en vrienden. De sociale druk is groot.

 

Deze zomer was er ook nog een dopeling. De jonge broeder werd op zijn getuigenis op zondagmorgen 9 juli om 7.00 uur in de Middellandse Zee gedoopt. Hij getuigde: “ik heb de beslissing genomen om achter de Here Jezus te gaan”.

 

Komende tijd

Vanaf september beginnen wij weer met de Bijbelstudies in Enschede en Duitsland en hopen we ook met Bijbelstudies in Gronau te kunnen beginnen, samen met een broeder in Gronau.

En we zijn bezig met verbetering van de website, in september kunnen we weer verder met internet-evangelisatie.

Dankpunten:

- de periode in Turkije

- voor de gemeenten Iskenderun en Antalya

- de afgelopen periode in Nederland en Duitsland

- voor gebed en financiële ondersteuning vanuit de gemeente

Gebedspunten

- Bijbelstudies in Ahaus

- de vrouwenbijeenkomst in Ahaus

- Bijbelstudiebijeenkomsten in Gronau

- internet evangelisatie

- de gemeenten in Turkije

- pastorale bezoeken Nederland en Duitsland

- onze gezondheid

Wij bidden u Gods zegen toe!

Hartelijke groet, Necmi en Emire