2 Tim. 1:9 “die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden”

Evangeliewerk onder Turks-sprekenden en anderen.

Het evangelisatiewerk in Europa, voor zover wij dat kunnen waarnemen, krijgt door het vluchtelingenprobleem meer sociale nadruk. Ondanks dat blijven we proberen om door de verschillende mogelijkheden die tot onze beschikking staan, onder de Turks-sprekenden de waarheid van Christus Jezus te brengen. Zoals de bovenstaande tekst zegt, zijn wij geroepen met een heilige roeping om Hem te dienen en te verheerlijken. De Here Jezus geeft door de Heilige Geest kracht om verder te gaan. Prijs Zijn Naam.

Enschede en omgeving

In de afgelopen tijd mochten we de bijeenkomsten voortzetten, elke keer hebben we via Bijbelstudies, internet en pastorale bezoeken het Evangelie van Christus Jezus kunnen vertellen en hebben we samen kunnen danken en bidden tot lof van God.

God wil dat we in alles wat we kunnen doen Hem behaaglijk zijn.

Evangeliewerk in Turkije

Door “oorlogen en geruchten van oorlogen”, is het evangeliewerk In Turkije er niet makkelijk op geworden. De mensen verkeren in angst en onzekerheid. De Here heeft het zo geleid dat we de gemeenten İskenderun en Antalya mochten ondersteunen met voorbeden, met huisbezoeken en met giften.

Dankpunten:

- De periode in Turkije waarin de Here ons heeft geleid

- Voor de gemeenten in Turkije

- Afgelopen periode in Nederland en Duitsland

- De gemeenten in Turkije. Dat we mochten ondersteunen en dat er giften beschikbaar kwamen

Gebedspunten

- Bijbelstudies in Ahaus

- De vrouwenbijeenkomst in Ahaus

- Bijbelstudie in Coesfeld

- Internet-evangelisatie

- De gemeenten in Turkije

- Pastorale bezoeken

- Onze gezondheid

Hartelijke groet,

Necmi en Emire