Genesis 13, Lot als gelovige in de maatschappij en politiek

Enkele jaren terug heb ik een preek over Abraham en Lot beluisterd in onze gemeente. De preek ging over de scheiding van Abraham en zijn neef Lot. Een groot gedeelte van de boodschap ging vooral over de keuzes die Lot maakte.

De laatste tijd ben ik opnieuw gaan nadenken over deze preek en dat wil ik graag met u delen.

Abraham en Lot vertrokken vanuit Ur der Chaldeën (Genesis 11) naar Haren (ligt in het huidige Turkije). Na het overlijden van Terah, de vader van Abraham, vertrokken ze richting Kanaän, precies zoals God gezegd heeft. Een flinke tijd later was zowel de kudde vee van Abraham als van Lot groot geworden. Dit zorgde voor ruzie tussen het personeel van Abraham en van Lot. Daarom namen ze het besluit dat hun wegen moesten scheiden. Abraham liet Lot de keuze in welk stuk land hij zich wilde vestigen; Lot koos voor de vallei van Sodom.

Vervolgens lees je dat Abraham zijn gezicht tot God richtte. Over Sodom lezen we dat het een zondige stad was met veel slechte mannen. Dat is een beeld van de wereld die aan mensen trekt. Eerst woont Lot vóór Sodom (Gen. 13:12), daarna lees je dat Lot in Sodom woonde (Gen. 14:12). Vervolgens lees je dat Lot in de poort van Sodom zat en zelfs in het bestuur van de stad plaatsnam (Gen.19:1). Daarna kwam de Engel des Heren om de familie van Lot te redden, maar dit ging moeizaam, want Lot was al vergroeid met de mannen van Sodom. En toch bleef hij voor de mannen van Sodom een vreemdeling.

En daar gaat het om. Wij zijn hemelburgers, zoals beschreven in Filippenzen 3:20. Wij worden door de slechte mannen van Sodom (door de wereld) niet geaccepteerd.

Doe wat Abraham gedaan heeft. Abraham richtte zich tot God, onze Vader in Christus Jezus en bouwde daar een altaar voor de HERE.

Afgelopen tijd in Enschede en omgeving

We hebben een mooie kerstontmoeting gehad in Ahaus op 24 december. De groepen van Gronau, Ahaus en Coesfeld zijn samengekomen om de geboorte van de Here Jezus te gedenken. Eerst hebben we hier samen over gesproken, daarna hebben we met elkaar gebeden. Een mooie manier om samen het jaar 2017 af te sluiten.

 

Tijdens de bijeenkomst hebben we stilgestaan bij Jes. 9:6 :

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. Men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Komende tijd in Turkije maart t/m september 2018

Door genade mogen we ook dit jaar naar Turkije om de gemeente daar te ondersteunen met woord en daad. In de stad is een winkel waar goud wordt gerepareerd. In die winkel komen veel mensen en sommigen hebben belangstelling voor het evangelie. Dit jaar hoop ik daar, net als in eerdere jaren, regelmatig te zitten om met mensen in gesprek te komen over de Here Jezus en misschien met hen te mogen bidden. Ik hoop dat mijn gezondheid het toelaat, want vorig jaar kreeg ik bronchitis en door het vele hoesten ook rugklachten. Daardoor is er veel werk blijven liggen. Mijn gezondheid is enorm belangrijk en ik wil u vragen of u daarvoor kunt bidden.

Een belangrijke gebeurtenis is het aanstaande huwelijk van de voorganger van de gemeente in Iskenderun . Nadat de oude

voorganger Yusuf Yassemin in 2010 is overleden, na 50 jaar voorgangerschap, heeft broeder Cem de taak van voorganger op zich genomen. Cem komt uit de orthodoxe gemeente, maar ging al op jonge leeftijd naar de protestants christelijke gemeente van Yusuf Yassemin. Daar kwam hij tot geloof en groeide hij geestelijk door tot een hulp in de gemeente. Na het overlijden van de oude voorganger, nam Cem zonder twijfels de taken op zich. Samen met zijn broer en schoonzus, maar ook de vrouw van Yusuf Yassemin dienen zij nu alweer ruim 7 jaar deze gemeente in Iskenderun. In de afgelopen jaren is er veel gebeden voor een christelijke vrouw naast Cem. Ook voor de continuïteit van deze gemeente is het belangrijk dat er een voorgangers echtpaar is. En het gebed is verhoord: In de zomer van 2017 heeft hij zich verloofd met een christelijke vrouw uit Azerbeidzjan en daar is de gemeente erg blij mee! De huidige situatie is dat Cem full time voorganger is en nog bij zijn ouders woont. Hij moest zijn baan in een fabriek opgeven, omdat deze niet langer met het voorgangerschap te combineren was. Van een parttime baan is in Turkije geen sprake.

Hij wordt financieel gesteund door de vrouw van Yusuf Yassemin (de oude voorganger), zodat hij de kerk kan blijven dienen. Daar kan hij van rondkomen. Maar ook niet meer dan dat.

Cem gaat in de zomer van 2018 trouwen. Het wordt geen grote bruiloft.

Nu is het idee bij mij en een aantal gemeenteleden ontstaan om hem te ondersteunen in het inrichten van zijn huis. Het liefst niet met geld, maar met middelen. Om hem te helpen een goede start te maken, samen met zijn vrouw. De gemeente in Iskenderun ondersteunt Cem in het betalen van zijn bruiloft en het is mijn wens dat de gemeente De Schuilplaats dit jonge echtpaar kan ondersteunen in het inrichten van hun nieuwe huis. Ik zal daar binnenkort in onze gemeente meer over vertellen en ik bid en hoop dat er steun komt van verschillende gemeenteleden.

Internet evangelisatie Mujde.nl

In de afgelopen maand heb ik veel nieuwe preken opgenomen. Ik bereid ze voor en spreek ze in. Bezoekers die op mijn website komen, kunnen regelmatig een nieuwe preek beluisteren. Dit inspreken en opnemen doe ik in ons kerkgebouw. Door de week is het in de consistorie stil en word ik niet gestoord.

Het internetwerk gaat continu door en het is bemoedigend om te zien dat de preek “Jezus is geboren, geboren ook voor mij” zo vaak is bekeken op de website.

Afgelopen jaar mocht ik via de internet site 23894 bezoekers ontvangen. Dit Evangelie werk kan ik niet op de straat kwijt. Prijs de Here Jezus voor Zijn genade.

Dank punten

We kunnen danken voor:

- De periode in Turkije.

- De afgelopen periode in Nederland en Duitsland.

- Het gebed en de financiële steun vanuit de gemeente.

- Het aanstaande huwelijk van de voorganger in Turkije.

Gebedspunten

We kunnen bidden voor :

- De Bijbelstudies in Ahaus.

- De vrouwenbijeenkomsten in Ahaus.

- De Bijbelstudiebijeenkomsten in Gronau.

- De internet evangelisatie.

- De gemeente in Turkije.

- De pastorale- en huisbezoeken in Turkije .

- De pastorale bezoeken in Nederland en Duitsland.

- Voor onze gezondheid.

Wij bidden u Gods zegen toe in het jaar 2018!

 

Hartelijke groet,

Necmi en Emire