Bericht uit Brazilie....

 

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven, dat U Mij gezonden hebt.

En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal die bekend maken; opdat de liefde, waarmede U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen. Johannes 17:20, 21 en 26.

Geliefde broeders en zusters in Christus!

Met deze tekstwoorden, die deel uitmaken van het voorbeden-gebed van Jezus, willen wij jullie begroeten. Deze teksten zijn gebruikt als basis voor de Conferentie van dit jaar, die werd gehouden met de gemeenten van de Braziliaanse Christelijke Missie in het weekend van 2 t/m 4 maart. Er waren vele broeders en zusters uit de steden Vila Bela, Comodoro, Cuiabá, Pimenteiras en ook enkele Indiaanse

broeders en zusters bijeen gekomen in Vilhena.                                         In totaal waren er meer dan 300 mensen tijdens de Conferentie aanwezig waarin de bediening van het Woord des Heren 's morgens en ’s avonds werd gehouden. God zij daarvoor gedankt en geprezen!

Het thema van de Conferentie was: “WIJ ZIJN ÉÉN!”

Dit is inderdaad de grote uitdaging van de gemeente en we weten dat het zelfs het gebed van Jezus is voor vandaag. We moeten de Heilige Geest in ons laten werken door de liefde die al in ons hart is uitgestort door het offer van het Kruis, zoals Hij het gebed in vers 26 beëindigt. We hebben een missie als gemeente namelijk om de liefde van God aan mensen bekend te maken, zodat de Heilige Geest hen overtuigt en hen met ons verenigt in Christus Jezus.

Het waren met name voor mij en ons extra prachtige dagen. Want we konden bijna alle familieleden die in Brazilië wonen begroeten. Gustav kwam uit Cuiabá met zijn gezin (meer dan 730 km afstand), André kwam ook met een deel van zijn familie en Gildázia is ook meegekomen met twee van haar kleinkinderen vanuit Vila Bela (400 km afstand). En natuurlijk was mijn moeder Janny hier ook! Mijn zus

Elizabeth kon niet komen, hoewel ze wel graag had willen komen.                    

Wij –Tereza en Edgard- misten wel onze kinderen Debora en Matheus, Daniel en Juliana en de jongste Karine. Karine is voor haar studie naar Uberlândia gegaan (bijna 2.000 km afstand) en is bij haar zus Debora en Matheus gaan wonen. Daniel, die vorig jaar met Juliana trouwde, is verhuisd en brengt een seizoen door in Ierland, waar ze een culturele uitwisseling doen.

Vorige maand namen we een team van de Vilhena-gemeente mee naar één van de Nambiqwara-stammen, waar we een hele dag feest hadden voor de dorpskinderen. 65 kinderen en pre-adolescenten namen deel. Het evenement omvatte bedieningen van Bijbelse verhalen, grappen, dynamiek en de distributie van geschenken en speelgoed aan hen. Het team bereidde ook een lunch voor de hele stam voor, inclusief de volwassenen, omdat het deel uitmaakt van de nambiqwara-cultuur: wie eten heeft, deelt met iedereen. Aan het eind van de middag deelden we het nieuwe testament uit, gedrukt door de Gideons. Een week later ontving ik een bericht van een van de vaders van dat dorp met de foto van hun 3 kinderen (7, 9 en 11 jaar oud) die het Nieuwe Testament vasthielden en hij schreef : ”...mijn 3 kinderen leren de woorden van de Heer Jezus Christus kennen, zij zullen in Jezus geloven." Dit is geweldig bemoedigend.

Daarom, geliefde broeders en zusters in Christus, staan wij stevig gesterkt – mede door uw gebeden en steun - voor het werk van de Heer in deze regio, vooral onder de minderbedeelden. We willen dit korte verslag afsluiten met de tekst die geschreven staat in Efeze 4:1 t/m 7 :“Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping, waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de éénheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen, en door allen, en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven, naar de maat van de gave van Christus.”

In Hem verbonden, Edgard en Tereza Bringsken.