Bericht uit Brazilie....

Geliefde broeders en zusters in de Here!

“Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.” Hebr. 10: 25 (Herziene Statenvertaling)

Het is voor ons een vreugde om tijd te nemen om aan jullie te gaan schrijven over wat de Heer in ons midden doet. Dit omdat we door Gods genade weten dat jullie ook deel uitmaken van de gemeente van de Here Jezus Christus en we daardoor verbonden en verenigd zijn met elkaar en door de gebeden.

Op 2-6 april gaven we de 2e module van de Haliti Bijbelschool (Haliti is hoe de Parecis in hun taal worden genoemd). De Heer heeft ons een strategie gegeven om hen vanuit Gods Woord te laten ontdekken dat er een verantwoordelijkheid is om het evangelie te brengen aan anderen die Jezus nog niet hebben ontmoet zodat ook zij tot bekering kunnen komen. Dus in de week dat we de cursus verzorgen, kiezen we voor een Parecis-dorp waar het Woord nog niet aanwezig is en daarvoor plannen wij een dag om met de hele klas van studenten (als het mogelijk is, want dat zijn er ruim twintig) in dit dorp mee te gaan om te evangeliseren. Dit is echt wonderbaarlijk omdat we bovennatuurlijke werken van God hebben mogen zien gebeuren in het dorp dat ons ontvangen heeft en ook in het team, omdat we op

deze manier in praktijk mochten brengen wat de Heer Jezus zelf, toen Hij Zijn discipelen verliet, bevolen heeft in Mattheüs 28: 18-20 en Markus 16: 15-18.

Deze week zijn we naar het dorpje Figueira geweest, dat op een afstand van ongeveer 100 km. ligt van waar we ons bevinden. We moesten over een onverharde weg die in zeer slechte staat was omdat we nu in het regenseizoen zijn. Het kostte ons ongeveer twee en een half uur om daar te komen. Toen wij daar aankwamen gingen wij langs de holtes waarin de indianen wonen. Het is een heel klein dorp, er zijn in totaal 5 gezinnen met ongeveer 25 kinderen en tieners. De mensen van dit dorp waren erg verdrietig en ontregeld omdat die ochtend de vrouw van het stamhoofd naar de stad was gebracht omdat zij erg ziek is. We hebben de dienst gedaan en de Heer kan de harten van die families vertroosten. Sommigen van hen hebben hun leven aan de Heer gegeven (4 volwassenen en 3 tieners). We keerden in de nacht terug met het team van 12 studenten van de Bijbelcursus en waren vol vreugde over wat de Heer heeft volbracht in het midden van dit dorp.

Onderweg kwamen wij een auto tegen waarvan de bestuurder ons benaderde. Deze man was alleen en doodsbang, hij vroeg aan ons waar de afslag naar de stad Jaurú was. We zeiden tegen hem dat hij die afslag al meer dan 60 km. gepasseerd was. Hij bedankte ons en reed op hoge snelheid weg. We vonden dit heel vreemd, want de auto had een lekke band, het wiel was zelfs al beschadigd. We begonnen in onze auto met elkaar te bidden dat God ons en ook hem zou beschermen want in deze regio zijn veel bandieten voor de politie op de vlucht. Kort daarna zat deze man vast met de auto in het zand. We hielpen hem om de auto weer los te krijgen en we vertelden hem dat hij onder deze omstandigheden zijn eindbestemming niet zou bereiken. Maar hij luisterde niet naar ons en zei dat hij zijn bestemming moest bereiken. Hierdoor ontstond er een gespannen sfeer en in gebed zijn wij toen God voor deze situatie gaan zoeken. Ik probeerde deze man innerlijk los te laten, maar dat lukte niet. De Heer heeft door de gebeden die jongeman aan ons en ons aan hem verbonden. Een stukje verderop was er weer een nieuw probleem met zijn auto.Toen konden wij hem ervan overtuigen dat hij met die auto de eindbestemming echt niet zou bereiken en dat deze regio erg

gevaarlijk was om alleen de nacht door te brengen. Wij hebben met elkaar zijn auto in het bos gezet en hij kwam in onze auto waar al 12 mensen inzaten. Ik zei tegen de broeders dat zij tijdens het rijden het evangelie aan hem konden vertellen.We zagen uit naar wat de Heer wilde bereiken in deze situatie. We kwamen aan in het dorp waar de Bijbelcursus wordt gegeven en we hebben deze vreemdeling onderdak en voedsel gegeven. Toen ik de volgende dag informatie zocht bij sommige mensen over deze, voor ons onbekende jongeman, had Tereza een gesprek met hem waarin zij hem kennis heeft laten maken met het evangelie van de Here Jezus! Zij nodigde hem uit om de Bijbelschoolles bij te wonen. Die les ging, vanuit Romeinen en Hebreeën, over het priesterschap van Christus en de verlossing die we in Hem hebben! In het midden van de les inspireerde de Heilige Geest zuster Dolores om een woord van geloof door te geven en deze vreemdeling te vragen of hij zijn leven aan Jezus wilde geven. Terwijl hij opstond ging hij rouwend en huilend rondspringen en gaf zich over aan Jezus. Ik vertelde hem, na met hem gebeden te hebben, zie bijgevoegde foto, dat hij kon stoppen met rennen omdat hij nu het eigendom is van de Here Jezus en zijn leven in de hand van God is. We brachten hem naar de stad en toen hij in de stad aankwam, meldde hij zich meteen bij de politie. Hij maakte deel uit van een bende rovers die vrachtauto's stalen. Zij hadden de dag ervoor een overval gepleegd en confronteerden de politie met geweerschoten. Deze jongeman, zich overgevend aan de politieagent, getuigde van zijn overgave aan Jezus die ochtend en zei: “Ik geef me nu over aan gerechtigheid, want vanmorgen heb ik mijn leven overgegeven aan de Here Jezus in een dorp op de heuvels.” De politie ging naar het dorp waar we waren en vertelde ons alles over het incident, inclusief het getuigenis dat deze jongeman gaf over zijn bekering. We vertelden hen de exacte locatie waar de auto was achtergelaten en zij hebben deze hersteld en opgehaald (deze auto was gestolen).

In de grensstreek gaat het goed. Broeder Rosalino is enthousiast in de Heer en werkt samen met broeder Mark, een gewaardeerde medewerker die door de Heer is gezonden. De wekelijkse werkzaamheden in de dorpen Palmarito, Cantão, Nova Fortuna en op de boerderij Dr. Ribeiro worden bijgewoond door de mensen van de

gemeente. De andere gemeenten, Vila Bela, Comodoro, Vilhena en Pimenteiras groeien door in de genade en kracht van de Heer Jezus. In de gemeente van Pimenteiras hebben wij nog steeds geen leider, blijf bidden dat de Heer van de oogst arbeiders uitzendt. Onze geliefde broer Samuel, de Nambiqwara indiaan die herstellende is van het ongeluk, had deze week weer een plastische chirurgie-ingreep voor huidherstel. Bid ook voor hem, want hij is vier maanden in Cuiabá opgenomen geweest. Goddank is hij blij met Jezus, die hem elke dag genade en steun verleent. En zo wordt het werk van de Heer door Hem verder geleid, zijn we erg dankbaar en weten wij ons bevoorrecht om de Here Jezus te mogen kennen en door Hem deel uit te mogen maken van Zijn werk! In Hem verbonden, Edgard, Tereza, en kinderen.

Dank en gebedspunten:

1) Danken en bidden voor Renato ,de bandiet die bekeerd is, dat hij standvastig blijft in het geloof door zijn beslissing die hij met en in Christus heeft genomen.

2) Voor een leider voor de gemeente van Pimenteiras;

3) Danken en bidden voor Samuel (de Nambiqwara-leider) voor zijn herstel en voor standvastigheid in zijn beslissing om zijn leven over te geven aan Christus.