Bericht uit Brazilie....

Geliefde broeders en zusters in de Here!

Ja, er is al meer dan een maand voorbij gegaan en er is weer veel gebeurd. Eerst wil ik jullie bedanken voor de gebeden die jullie als geliefde broeders en zusters tot en voor de troon van Gods genade hebben gebracht: Hebr. 4 : 16. God is goed, en Zijn goedheid duurt voor altijd!

 

Vorige maand heb ik jullie om gebed gevraagd voor Samuël, hij is één van de leiders van het dorp Serra da Borda en Samuël is toen op de weg aangereden door een vrachtauto. Hij was nog niet tot bekering gekomen. Ja, God is goed!! Want deze dagen heeft hij zijn leven in de handen van de Here Jezus gelegd. Op het bed van het ziekenhuis in Cuiabá heeft hij gezegd dat de andere Samuel is gestorven. En nu is het Jezus die in hem leeft. Wij blijven voor hem bidden en dragen hem op aan de Heer. Met zijn been gaat het heel wat beter.

De dagen van 10 t/m 12 februari hadden wij een conferentie met alle gemeentes in Comodoro/MT.

 

Er zijn meer dan 300 broeders en zusters gekomen. Het waren dagen om te genieten van de aanwezigheid van de Heer. Het thema van het congres was: “Van welke gemeente zijn wij?” Het waren 3 dagen van prediking en bezinning over de brieven van Jezus aan de zeven gemeenten die in Openbaring 2 en 3 staan. Ja, geliefde broeders en zusters, de wederkomst van Jezus is nabij! Maranatha! De indianen-broeders van Parecis waren ook gekomen. En er zijn ook 4 jongelui van het indianenvolk Enawenês naar deze conferentie gekomen. Het was geweldig! Zij kunnen nog steeds niet veel begrijpen, maar ze houden echt van de manier waarop wij met elkaar omgaan. Dit is een goed getuigenis, want Jezus zei dat de wereld ons zou kennen als zijn discipelen, als we liefde voor elkaar hebben: Johannes 13:35.

We zijn betrokken bij het voorbereiden van de Bijbelcursus voor onze mede-Parecis-indianen, het is een grote uitdaging voor ons. God heeft ons bij deze uitdaging aangesloten bij zuster Dolores. Broeder Mailton en zijn vrouw zuster Dolores werkten samen in zendingswerk van Stichting Christen Zending Brazilië in de jaren 80, toen hebben zij meerdere jaren bij de Parecis-indianen gewoond. Vandaag leidt zuster Dolores een interkerkelijk seminarie in Várzea Grande, een naburige stad in Cuiabá. Haar echtgenoot, broeder Mailton, is al bij de Heere in de hemel. We zijn nu van plan de Bijbelschool te beginnen in de tweede week van maart. Dit was altijd al de droom van mijn vader, broeder Guus: de Indianen het Woord van God op een meer diepgaande manier te onderwijzen! Hiervoor verzamelen we financiële middelen om de kosten te dekken. Het is waar, beste en geliefde broeders en zusters, het werk van de Heer is enorm. En Hij is het die de arbeiders voorbereidt en naar de oogst stuurt, wat geweldig is!

We hebben veel te danken en ook om voor te bidden over Zijn werk hier in dit gebied van Brazilië:

Wilt u danken voor:

1.    Samuël, dat hij in het ziekenhuis tot geloof in de Here Jezus is gekomen!

2.    allen die gekomen zijn naar de conferentie in het weekend van 10 t/m 12 februari, in Comodoro/MT in het bijzonder voor de 4 jongelui van het indianenvolk Enawenês!

Wilt u bidden voor:

1.    de start in maart van de Bijbelcursus voor de Parecis-indianen. Bid dat ze het goed kunnen begrijpen.

2.    geestelijke en financiële ondersteuning van de Bijbelschool voor de Parecis-indianen.

In Hem verbonden, Edgard en Tereza, en kinderen Bringsken.