Bericht uit Brazilie....

Looft de HERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Looft de God der goden; want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.” Psalm 136:1 en 2.

Geliefde broeders en zusters in de HERE!

Het is altijd een vreugde voor ons om met jullie te delen wat onze God aan het doen is in Zijn werk hier in Brazilië.

Door een staking in Brazilië kon de Bijbelschoolweek met de Parecis indianen jammer genoeg niet doorgaan. Om die reden moesten we de planning aanpassen omdat wij door deze staking tien dagen niet konden reizen. Deze staking ontwrichte het dagelijks leven in Brazilië en begon net een week voor de Bijbelschoolweek. In de steden waren daardoor veel producten niet meer verkrijgbaar waaronder voedsel. Opzettelijke corruptie in verschillende afdelingen van de Braziliaanse regering hebben geleid tot veel instabiliteit. We vragen jullie om in de gemeente hiervoor te bidden, zodat de HERE ons een rechtvaardige regering kan geven. Dit jaar hebben we in oktober verkiezingen, dan mogen de Brazilianen een nieuwe president kiezen.

Omdat wij door deze staking niet naar het gebied van de Parecis indianen konden gaan, zijn we naar de Nambiqwara indianen gegaan, zij leven en wonen dichtbij de grens van Brazilië en Bolivia. Samen met de Nambiqwaras werden we naar een begrafenis geroepen. Eén van de oudere Indianen- vrouw van de hoofdman- was gestorven. Zij was ook de moeder van drie dorpsleiders. We kregen veel gelegenheid om het Woord van God aan hen door te geven, hen daarmee te troosten, met hen te bidden en met hen te zingen.

We waren in de nabijheid van de grens van Bolivia, waar we het koninkrijk van God mochten prediken en bevestigen in Palmarito, Canton en ook in New Fortune. Bij New Fortune hebben wij gewerkt en geholpen met het verhuizen van een gezin. In de samenkomsten zijn daar vijf mensen tot overgave aan de Heer Jezus gekomen, loof de HERE! In deze regio leven veel Indiërs van Boliviaanse afkomst, maar zij leven op Braziliaans grondgebied. Verscheidene van hen hebben geen identiteits-documenten. We werken daarom nauw samen met de overheid, zodat ze ook kunnen geholpen worden met hun documenten.

Volgende maand, van 27 tot 29 juli, gaan we een Gemeenteconferentie houden in Vila Bela. Bidt dat de HERE in die dagen zich zal manifesteren door Zijn Woord en Heilige Geest.

Liefdevolle groeten van Edgard en Tereza Bringsken.

Nog een aanvulling vanuit Hengelo : Janny Bringsken heeft het voornemen om -bij leven en welzijn- eind juli weer voor een ruim half jaar naar Brazilië te gaan. D.V. zondag 26 augustus hoopt Janny daar haar 84ste verjaardag te mogen beleven en vieren, hierbij de adresgegevens :

Missâo Cristâ Brasileira A/C Janny Bringsken Rua Marechal Rondon s/n CEP 78.245-000 VILA BELA DA SS TRINDADE / MT BRAZILIË