Bericht uit Brazilie....

Mat. 9 : 35 t/m 38: En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen, en verkondigde het Evangelie van het Koninkrijk, en genas alle ziekte en alle kwaal van het volk. Toen Hij de scharen zag, werd Hij innerlijk met ontferming over hen bewogen daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen, die geen herder hebben. Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in Zijn oogst . Geliefde broeders en zusters in Christus! Het is altijd een vreugde voor ons om met jullie te delen wat de Heer onder ons aan het doen is! In de bovenstaande tekst gebiedt Jezus Zelf de discipelen om tot de Vader te bidden om arbeiders naar de oogst te sturen. Het is een vraag die we onszelf meestal niet stellen. Want we zien wel de noodzaak maar vaak onderdrukken wij dat voor ons zelf. Het heeft geen zin om gewoon een broeder uit de gemeente te kiezen en hem naar de behoeftigen te sturen. Het moet van Bovenaf komen, want de gemeente is van de Heer en het werk is van de Heer, dit is geweldig! Jezus zelf leert ons het pad van afhankelijkheid en gehoorzaamheid te gaan! We leven elke dag in dezelfde realiteit. We zien dat de velden klaar zijn voor de oogst, met zoveel behoeftigen. Als Jezus Zelf zei om tot de Vader te roepen, dan moeten we dat doen, dus mogen we bidden om arbeiders! In Joh. 6:63 zegt Jezus: De Geest is het, Die levend maakt; het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Dit is de basis van het verlangen naar gebed: de actie van de gemeente, onze actie, moet tot leven komen door de Geest des Heeren! En niet alleen in een sociale actie.
In Brazilië maken we nu zeer spannende momenten door in de politiek. De marxistische lijn, van waaruit al meer dan 15 jaar wordt geregeerd, is erg uitgesleten. Maar die groep wil aan de macht blijven, met veel corruptie. Deze maand zijn er verkiezingen voor de belangrijkste regeringsposities, waaronder die van de president van de republiek. En op de Bijbelschool voor de Parecis-indianen zijn we het eerste jaar aan het afronden. Het was echt een zegen! De Indianen zijn nu in staat om de Bijbelstudies die gegeven worden, goed aan anderen door te geven.
Deze maand gaf de Heer ons de strategie om te evangeliseren met de Nambiqwaras-indianen. Ze vormen weer een andere etniciteit, een andere bevolkingsgroep. Wij hebben een middag en avond met hen doorgebracht. We gingen daarna met hen naar twee Indianenstammen toe, de Bijbelschool-studenten gaven hun getuigenis en één van de indianen nam de boodschap van de Heer aan!
Daarna gingen we voor twee dagen naar een ander dorp, Nova Esperança (New Hope). Dit dorp is meer dan 100 km van waar we zijn met de Bijbelschool, en het duurt 3 uur om daar te komen. De weg is erg slecht. Maar God zij dank voor de Toyota die elke weg en pad doorkruist. De broeders daar vroegen onze hulp, omdat ze ook de Bijbelschool willen. Bid dat we daarmee binnenkort in hun regio kunnen beginnen. Ze zijn erg open en verlangend naar het Woord van God.
Hier was mijn vader een paar jaar geleden geroepen vanwege een zeer moeilijke situatie. De dochter van de hoofdman was gestorven en één van de dorpsbewoners had een visioen gehad dat zij zou worden opgewekt. Dus de hoofdman liet haar niet begraven, ook al was zij al drie dagen dood. De situatie werd kritiek en ze belden pastor Gustavo om hulp. Hij liet iedereen uit het dorp komen en legde door de Bijbel uit dat dood en het leven in de handen van God zijn. Dat nam de hoofdman aan en hij stond daarna de begrafenis van zijn dochter toe!
Er is nog veel te doen onder deze inheemse volken, vooral om hen het juiste inzicht vanuit het heilig Woord van God te leren. Dit werk heeft echt ons hart. Doordat wij de Heilige Geest hebben ontvangen zijn wij in staat om op de juiste manier door te geven. Culturele kwesties en overtuigingen worden getransformeerd door de kracht van het Evangelie van de Here Jezus Christus!


Gebedspunten:

- ons land, Brazilië, dat Gods genade ons volk zal aanraken.
- voor een leider voor de gemeente van Pimenteiras;
- de Conferentie bij de Parecis indianen, 16-18 november. 

 

In Hem verbonden, liefdevolle groet, Edgard, Tereza en familie