Bericht uit Brazilie....

Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.”
Col. 3 : 4

Geliefde broeders en zusters in Christus!

De tijd snel gaat enorm snel voorbij! De dagen zijn aan het versnellen! We zijn al op weg naar het einde van 2018 ... Moge onze vurige verwachting één zijn: DE MANIFESTATIE VAN CHRISTUS!

Dit is onze huidige situatie. De strijd is dagelijks, maar de Heer is tot nu toe onder ons aanwezig geweest. We zijn nu samen alweer twee jaar betrokken met het werk van de Heer in de Christen Zendings Brazilië. We hebben veel geleerd van situaties en waren elke dag afhankelijk van de prachtige genade van de Heer over ons leven wetende dat ons werk in Christus niet tevergeefs is : 1 Cor. 15 : 58

Als gezin maakte God een radicale verandering! Want totdat we in Vilhena kwamen wonen waren wij een hecht gezin en we leefden samen : Tereza en ik, onze oudste dochter Debora en haar man Matheus, onze zoon Daniel en onze jongste Karine; allemaal in dezelfde stad, dienende de Heer in dezelfde gemeente. Toen we naar Vilhena verhuisden moesten we onze getrouwde dochter meteen al achterlaten. Daniel en Karine verhuisden met ons mee. Maar Daniel evalueerde de kwaliteit van de colleges hier en die hij in Uberlândia volgde en bemerkte dat het verschil erg groot is en dat hij daardoor veel zou verliezen. Dus besloot hij om terug te keren om in Uberlândia zijn studies af te gaan maken. Karine zit in een studie-marathon om naar de medische school in Cuiabá te gaan. En daardoor zij ineens alleen mijn lieve Tereza en ik thuis.

Deze drastische scheiding van onze kinderen heeft gevoelsmatig veel met ons gedaan en heeft de nodige sporen nagelaten. Vooral ook doordat het niet gemakkelijk is om hen te zien en te kunnen ontmoeten, omdat de afstanden in Brazilië zo enorm groot zijn. Maar aan de andere kant heeft het ons als echtpaar een grotere mobiliteit voor onze bediening gegeven, omdat we nu altijd samen zijn in de reizen en het werk dat gedaan wordt. We vragen jullie, broeders en zusters, om te bidden voor onze gezinnen omdat het voor hen (onze kinderen) en voor ons (ouders) niet gemakkelijk is vanwege de grote afstanden regelmatig contact met elkaar te kunnen onderhouden.

In de maanden juli en augustus hadden we veel extra activiteiten, vooral met en onder de Parecis Indianen. Eerst hadden we een arrestatie van 5 Indiaanse broeders door de federale politie. Dit was omdat ze aan het jagen waren op een ara die tussen de dieren zat die ze gevan-gen hadden genomen. Deze ara's worden bij wet beschermd omdat ze dreigen uit te sterven. De Parecis Indianen kennen echter deze wetten niet en bovendien voeden ze zich met de ara’s. Maar zoals geschreven staat in Romeinen 8 :28 gebruikte de Heer deze situatie om één ​​van hen, die van de weg van de Heer was afgeraakt, terug te brengen in de armen van de Vader. En hij daarbij verzoende hij zich door de genade van de Here -gedurende de drie dagen in de gevangenis- met de andere Indianen die met hem gevangen zaten! Deze Indianen kregen toen verschillende ervaringen met gebed. God zij dank verliep uiteindelijk alles goed, na veel werk, gesprek en gebed, werden zij door de politie vrijgegeven.

In de maand augustus is een hoofdman van de Parecis, wiens naam Vivi was, overleden. Hij en zijn vrouw waren de eersten onder de Parecis die zich tot Christus hebben bekeert en zich toen hebben laten dopen, maar in hun cultuur blijft de dood toch een sterke factor van wanhoop. Hun eigen oude bijgeloof zegt het volgende : God woont in de hemel en zij wonen tussen de demonen. Dus ze moeten altijd de demonen behagen. Wanneer iemand iets kwaads doet worden de demonen boos en nemen ze wraak door tragedie en de dood te brengen. De waarheid is dat het leven van deze man een wonder was, want hij had zeer ernstige hartproblemen, omdat zijn hart enorm groot was : 1,35 kg (dat is bijna 3x zo groot als een normaal hart) en de linkerkant van zijn hart niet meer werkte. Dit waren zijn gezondheids-omstandigheden waar hij al meerdere jaren dagelijks mee te maken had. Maar de grootste tragedie werd veroorzaakt doordat een week later ook zijn kleinzoon stierf. Het dorp was in wanhoop, onder hen vielen mensen vielen flauw, er was grote onrust onder hen want voor hen was dit de bevestiging van de betovering. Ik werd door hen opnieuw geroepen om daar heen te komen. Onmiddellijk keerde ik terug (320 km van Vilhena) en bleef gedurende 4 dagen bij hen. Gedurende deze tijd waren we in staat om door het Woord van God heen te laten zien dat de Heer de sleutel van de dood in handen heeft : Openbaring 1 : 18. Daarom is de kracht van leven en dood in de handen van de Heer. Op één van die avonden, rond tien uur 's avonds, kwam er een indiaan uit een ander dorp (ongeveer 20 km van waar ik was) en riep me om naar zijn dorp mee te gaan want er was een jongeman die stervende was. Ik nam de truck en ging naar het dorp. Daar ontmoette ik een jongeman van ongeveer 15 jaar, liggend in de hangmat, trillend met koorts van 39,5 °C, bloeddruk in 20x11 waardoor zijn hartslag erg onregelmatig was. Allen die erbij aanwezig waren krompen inéén, sprekend dat de betovering hem had gevangen genomen. We gingen voor en met hem bidden en verdreven in de naam van Jezus de demon die deze jonge man onderdrukte. Geleidelijk aan werd hij daarop weer normaal en na ongeveer 20 minuten verliet de koorts hem en werd zijn bloeddruk ook normaal. Hij stond op van het net, begon te springen en de Heer te danken voor zijn bevrijding : Handelingen 3 : 8 en Johannes 8 : 36.

Broeders en zusters, het is ongelofelijk en heel verdrietig om te zien hoe angst hun gedachten beheerst door hun cultuur en door hun oude overtuigingen ... Maar God zij alle dank en eer Die voor hun bevrijding heeft gezorgd !!! Wij willen jullie broeders en zusters vragen om met ons mee te blijven bidden dat dit bijgeloof vanuit hun cultuur totaal vernietigd zal worden door het bloed van de Here Jezus en dat ze de bevrijding gaan verstaan die het Woord van God biedt.

We willen jullie ook bedanken voor onze samenwerking in het gebed want dit is erg belangrijk voor de werkzaamheden in de onze van de Here ontvangen bediening .

In Hem verbonden, Edgard en Tereza, en kinderen.