Bericht uit Brazilie....

"...God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden, en tot erkentenis der waarheid komen." (1 Tim. 2:4)

Geliefde broeders en zusters in de Heer!

Deze maand hadden we een situatie in het dorp Nambikwara, waar Marino woont. Marino was erg ziek, en de oudere indianen zeiden dat het was vanwege de plek waar hij en nog enkelen van zijn stam wonen. Dit is al een oude kwestie, sommige Indianen denken dat die plaats vervloekt is. De pajé (toverdokter/medicijnman) wilde een geestelijk werk doen om de geesten te vragen naar de oorzaak van deze ziekte. Maar Marino accepteerde dat niet en vroeg om de pastor, want de Here God zou hem genezen. En zo zijn we daar heen gegaan (250 km) en hebben met Marino gebeden en hij is door de Here genezen!

Hoe goed is het om de leiding van de Heer te kunnen ervaren in deze dagen!

Vorige week waren we twee dagen bij de Parecis indianen om met hen de conferentie voor te bereiden.

Toen we in het dorp Lagoas aankwamen, arriveerde er ook een auto met ongeveer 10 Indiërs erin, uit een dorp van meer dan 100 km daarvandaan. Zij kwamen om gebed te ontvangen. Ze wisten niet dat we er waren, maar wel dat, als ze om gebed zouden vragen, er met hen gebeden zou worden. We zijn toen met hen in gebed gegaan en hebben de moeilijkheden van hen en van hun dorp voor de Here gebracht. De leider zei dat hij niet meer Satan wil dienen, maar alleen de enige almachtige God.

De volgende dag gingen we naar het dorp Paradise. Na een half uur bracht een man zijn vrouw bij ons, met de vraag om gebed. Zij was door een boze geest bezeten. We begonnen God te aanbidden en tijdens deze aanbidding en het gebed werd ze van dit kwaad verlost!

In de gemeente te Vilhena gaat het ook goed. Zondag 1 oktober hebben we een doopdienst gehouden, drie mensen zijn gedoopt! God is goed en zeer te prijzen!

Gebeds- en dankpunten:

1- Bid en dank voor de conferentie voor de indianen op D.V. 17, 18 en 19 november

2- Dat het Woord van God steeds duidelijker wordt bij en in de indianen.

3- In de gemeente te Pimenteiras is een voorgangers echtpaar nodig om de gemeente te dienen.

In Hem verbonden,

Edgard, Tereza en kinderen Bringsken.