Bericht uit Brazilie....

Vanuit Brazilië schrijft Janny Bringsken per app het volgende :

Even een hartelijke groet van mij en hierbij wens en bid ik de gemeente een heel vruchtbaar en gezegend nieuw jaar toe. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie mee strijden en -bidden voor het zendingswerk hier! We mogen zien en ervaren dat de Heer harten en deuren opent voor het Evangelie! Edgard heeft jullie al een paar foto’s gestuurd van het kinderfeestje onder de Namis kinderen! Het was een groot succes! Wat hebben we samen genoten van de kinderen! En zij ook, ze vonden het geweldig ! Tijdens dit kinderfeestje had ik ook een gesprek met één van de oudere indianen, want er waren katholieken bij hen geweest die met hen hebben gesproken om hun leer aan te nemen. Maar ze hadden geantwoord dat br. Gustavo tijdens zijn 5de zendingsreis - waarbij hij vele moeilijkheden heeft ondervonden- hun dorp ontdekt had en dat hij als eerste hen het Evangelie gebracht heeft en dat zij niet veranderen van leer! Ik zeg het even met mijn woorden, maar het kwam hierop neer dat ze Gustavo’s woorden – dat zijn de woorden vanuit Gods Woord- trouw blijven. En dat zij ervan overtuigd zijn dat zij daarom Gustavo altijd dankbaar blijven en nu ook zijn zoon Edgard die hen hetzelfde Evangelie brengt. Ik vond het heel ontroerend! (zie dankpunt 4 !)      Dat is wat Gods Geest bewerkt! De broeders en zusters uit de gemeente Vilhena hebben met veel vreugde mogen zien en ervaren dat, wat uit liefde tot Jezus gedaan wordt, Hij zegent!

Heel hartelijk dank voor jullie meeleven en gebeden, ook voor Edgard, Tereza, hun gezin en voor de gemeentes hier in deze omgeving! We zien aan alles dat de Heer spoedig komt! Maar we bidden en geloven dat de Heer nog een opwekking geeft voor die tijd!

Ruben is vanuit Nederland nu hier om een aantal zaken te regelen en 23 januari ga ik dan met hem weer naar het koude Hollandje! ‘k Zal wel even wennen moeten, maar dat zal wel meevallen!

Gods rijke zegen voor het nieuw begonnen jaar! Het brengt ons dichter bij de Wederkomst van onze Heer en Koning! Glorie voor Jezus!! Nu dan tot spoedig ziens D.V.

 

Edgard schrijft per app de volgende dank- en gebedspunten :

We hebben veel te danken en ook om voor te bidden over Zijn werk hier in dit gebied van Brazilië:

Dankpunten:

  1. De Conferentie onder de indianen in november. God was aanwezig en er zijn 4 indianen op hun geloofsgetuigenis gedoopt.
  2. Een van de leiders van het Nambiqwaras-dorp Serra da Borda heeft een ongeluk gehad. Met zijn bromfiets kwam hij in aanraking met een vrachtwagen, hij heeft zijn linkerbeen heel erg gebroken. Maar de Heer heeft Zijn hand op hem gehouden en zijn leven gered. Zijn naam is Samuel, en hij is nog niet tot bekering gekomen...
  3. Bij het grensgebied Palmarito en Cantão zijn er in december ook 6 nieuwe volgelingen van de Here Jezus gedoopt.
  4. De provinciaal leider van de Nambiqwara stammen, Saulo, heeft deze dagen getuigd dat de Nambiqwaras heel dankbaar zijn voor alles wat God hun heeft aangebracht door de bediening van Stichting Christen Zending Brazilië.

Gebedspunten:

  1. Voor de jaarlijkse Conferentie van alle gemeenten van de Stichting, dit zal plaatsvinden in het weekend van 10 t/m 12 februari, in Comodoro/MT
  2. Wij zijn de Bijbelcursus voor de Indianen aan het afronden. Wij willen in maart beginnen bij de stam Parecis. Bid dat ze het goed kunnen begrijpen.
  3. Wij zijn ook bezig bij de Braziliaanse regering om een contract te maken met het ziekenhuis, om een gezondheidsovereenkomst te sluiten voor de financiële dekking van de Indianen die ziek zijn en/of ziek blijven en daarvoor medische zorg nodig hebben.