BartMarthe-2

Wolseley, 21-3-2018

Beste broeders en zusters,

In het vorige Gemeenteleven vroegen we jullie om mee te bidden voor de dagen dat we met de studenten in de gemeenschap actief betrokken zouden zijn. Dank je wel voor jullie gebeden, we hebben een gezegende tijd gehad.

Al een lange tijd is het onze wens dat er mensen vanuit de gemeenschap zelf betrokken raken. Sinds vorig jaar komt er een handjevol mensen elke dinsdag bij elkaar om te bidden. Onze studenten hebben dat groepje twee keer kunnen bezoeken. Tijdens de eerste bijeenkomst lieten we de studenten een les verzorgen over gebed, wat erg werd gewaardeerd door de gebedsgroep. Voorafgaand aan de tweede bijeenkomst stuurden we onze studenten de gemeenschap in voor een gebedswandeling. Tijdens de bijeenkomst vroegen we de studenten om te delen wat de Heilige Geest hen bekend had gemaakt, zodat we doelgericht konden bidden.

Bid mee dat er jonge mensen vanuit de gemeenschap aangeraakt worden door het Evangelie. En bid dat sommigen het op hun hart krijgen om de discipelschapstraining te volgen.

Op 9 april begint er weer een cursus waar wij bij betrokken zullen zijn. Tijdens de cursus zullen wij een aantal weken in Europa zijn. Wij horen nl. bij het team dat in Europa de Foundation-for-Cross-Cultural-Education-Europa-conferentie gaat verzorgen. Deze conferentie vindt plaats van 10 mei tot 13 mei in Winterberg, Duitsland. Het onderwerp van de conferentie is: GELOOF IS EEN ROEPING.

Geïnteresseerd? Spreek dan iemand van de TFC aan, dan kunnen we de rest regelen.

Voorafgaand aan de conferentie zullen we ook een weekend in Enschede zijn. Daar hopen we op 5 mei een avond te organiseren met het thema: ROEPING!? Tijdens deze avond willen we extra

aandacht geven aan de zending. Tijdens die avond zullen niet alleen Marthe en ik spreken, maar ook onze collega’s. Zij hebben al jaren ervaring met de zending in Afrika. We houden jullie op de hoogte van hoe de plannen voor deze avond zich ontwikkelen en hopen jullie daar graag te ontmoeten.

Gods zegen, Marthe en Bart van Dijk

 

 

Meer informatie over Bart & Marthe >>  via deze link