BartMarthe-2

Beste broeders en zusters in Enschede!

We zijn allebei veilig én tegelijkertijd in Zuid-Afrika aangekomen! Op de dag van vertrek, 10 januari, was Marthe’s visum nog steeds in behandeling en zou ze daardoor pas later kunnen vertrekken. Tijdens de bidstond op 9 januari was nog hiervoor gebeden, het was best wel spannend! Die 10e januari haalden we op de ambassade Barts visum op en vroegen we of ze Marthe’s visum die dag nog zouden willen uitgeven. Maar toen bleek het visum al klaar te zijn! Prijs de Heer!

Het schrijven van deze bijdrage aan Gemeenteleven geeft ons een moment om terug te kijken naar onze verlofperiode. Het was een goede en gezegende tijd. We hebben veel tijd met onze wederzijdse families door kunnen brengen, vrienden bezocht en we konden een aantal presentaties geven.

We willen jullie bedanken voor het warme welkom in de Schuilplaats en de vele bemoedigingen die we mochten ontvangen.

Met ons gaat het op dit moment goed. Op 16 januari is hier weer een discipelschap-cursus begonnen. De eerste paar dagen zijn altijd erg druk, maar ondertussen zijn we in ons ritme gekomen.

De komende weken hebben wij het voorrecht om de studenten mee te nemen in een ontdekkingstocht in het verhaal van God. Wie is Hij, wat doet Hij, wat wil Hij, wat komt Hem toe, wat vraagt Hij van ons? Er valt nog een hele hoop te ontdekken en te leren, ook voor onszelf. De Heilige Geest helpt ons daarbij, we mogen Zijn leiding en wijsheid elke dag opnieuw ervaren en daarvoor prijzen we God!

In mei 2018 werken we mee aan een Europese conferentie van FCE, onze zendingsorganisatie. Deze conferentie is voor jullie “vlakbij”, in Duitsland! Elders in dit katern kunt u er meer over lezen.

Gods zegen, Marthe en Bart van Dijk

 

Meer informatie over Bart & Marthe >>  via deze link