Jaargang 30 nr. 290 juni 2018thniemeijer

 

De Geest en de bruid zeggen: Kom! (Openbaring 22 vs. 17)

Onlangs mochten we, met vele miljoenen, getuige zijn van het huwelijk tussen prins Harry en Meghan Markle. Honderdduizenden waren naar Windsor gekomen om een glimp van het bruidspaar op te vangen. De lucht was hemelsblauw, de natuur gehuld in lentegroen en de temperatuur was mild, ongeveer 20 graden. Met groot eerbetoon werd de bruid door haar schoonvader naar haar bruidegom geleid in de kapel van Sint George, gevuld met alleen genodigden. Buiten de kerk stonden vele duizenden mensen te wachten op het moment, waarop bruid en bruidegom hun ja-woord uit zouden spreken.

Bisschop Michael Curry, hoofd van de Episcopaalse kerk in Meghans thuisland, de VS, leidde de dienst en sprak naar aanleiding van Hooglied 8 vs. 6-7. In de preek ging het voornamelijk over ‘de kracht van de liefde’. De kracht van de liefde, die Martin Luther King, maar ook de slaven die vele jaren onder erbarmelijke omstandigheden geleefd hebben, ervaren hebben. Hij sprak over de Here Jezus, ons grote voorbeeld, wanneer het om de kracht van de liefde gaat, die voor ons mensen stierf, niet in de eerste plaats om er zelf beter van te worden. Hij gaf zijn leven prijs, Hij offerde zijn leven op voor anderen, ter wille van de ander, voor het welzijn van de wereld. Voor ons! Dat is liefde.

Voor Harry en Meghan is hun huwelijk een begin van hun gezamenlijk leven hier op aarde. We hopen en bidden dat het goed met hen zal gaan.

In de Bijbel wordt over dat ‘andere’ huwelijk gesproken, het moment, waarop Christus en de gemeente voor altijd bij elkaar zullen zijn en in het huis van de Vader zullen gaan wonen! Op dat moment wordt de gemeente nu, hier op aarde, voorbereid. Meghan zal veel mensen om zich heen gehad hebben om zich op haar huwelijk voor te bereiden. Zo worden wij nu door de heilige Geest voor deze grote dag voorbereid.

De Here Jezus is met een geweldig grote liefde naar ons mensen gekomen om ons van zonde en schuld te verlossen. Hij heeft Zich voor de gemeente overgegeven om haar te heiligen en te reinigen…en zo uiteindelijk de gemeente voor Zich te plaatsen, zonder vlek of rimpel! Dat is het uiteindelijke doel, zijn we ons daarvan bewust?

Hij heeft de heilige Geest uitgezonden om nog vele mensen met het evangelie te kunnen bereiken en hen aan de gemeente toe te voegen, én ons voor te bereiden op zijn komst in heerlijkheid.

In het bovenstaande vers lezen we dat de heilige Geest zijn verlangen naar de komst van de Here Jezus uitroept. Gods Geest verlangt naar de dag van de grote bruiloft. Verlangt u er ook naar? Roept u ook met Gods Geest: Kom Here Jezus Kom!

De laatste ontwikkelingen in de wereld, in de maatschappij en in de wereldwijde kerk laten ons zien dat vele profetieën die over de komst van de Here Jezus gaan, in onze tijd vervuld worden. De Geest van God is vandaag nog bezig ons voor te bereiden op de grote bruiloft. Mag Hij dit werk ook in uw leven

doen of zijn we in slaap gevallen en gaat, net als bij de dwaze maagden, de bruiloftstoet ongemerkt aan ons voorbij?

We mochten er weer opnieuw bij stilstaan. Gods Geest is uitgestort en wil zijn werk ook in - en door ons leven doen. Het vuur daalde neer op hen, die zichzelf als een levend, heilig, Gode welgevallig offer aan de Here wilde overgeven (zie Romeinen 12 vs. 1). Mijn verlangen is dat Gods vuur op zo’n manier ook op vele broeders en zusters van de gemeente zal branden om Hem zo met elkaar te dienen.

Een hartelijke groet van uw voorganger,

Th. Niemeijer