Jaargang 29 nr. 283 oktober 2017

Geloof werkt!thniemeijer

Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken (Titus 2 vs. 14).

We mogen terugzien op een geweldige startzondag, waarin we het nieuwe seizoen weer aan de Here op mochten dragen. Wij kunnen wel mooie plannen maken, maar als de Here er zijn zegen niet aan verbindt, doen we het allemaal voor niets!

Het nieuwe jaarthema 'Geloof werkt' werd door vele broeders en zusters van de gemeente enthousiast ontvangen. Het gaat om een thema, waar het komende jaar weer veel over te vertellen en te leren is. We hebben de laatste zondagen al een aantal keer in de prediking stilgestaan bij de betekenis van 'het geloof'. Nu gaan we verder, om te zien hoe dit geloof dan ook werkzaam is in ons eigen leven.

In 1 Thessalonicenzen 2 vs. 13 lezen we over de gemeente in Thessaloniki, dat ze het 'Woord van God aangenomen hebben, dat ook werkzaam is in hen, die geloven'.

In Jesaja 55 vs. 11 lezen we dat Gods Woord niet ledig terug zal keren, maar zal doen wat Hem behaagt. Hier mogen we het komende jaar dan ook op vertrouwen. Wanneer we ons voor Gods Woord openstellen, in ons dagelijks leven de Bijbel lezen en verlangend naar zijn Woord de diensten bezoeken, kan het niet anders dan dat Gods Woord ook werkzaam is in ons leven. Zo heeft Gods Woord onder andere een reinigende, heiligende, toerustende, krachtige, getuigende en vernieuwende werking in ons leven. Missen we deze werking in ons leven? Dan is het goed om ons af te vragen of we nog wel 'in het geloof staan'! Geloof is niet een eenmalig moment in ons leven, waardoor we een kind van God worden. Nee, we worden in Gods Woord opgeroepen om dagelijks vanuit dit geloof te leven. Dus zodra je de Bijbel openslaat, of naar de diensten gaat, dat Hij persoonlijk tot je zal spreken en je iets te zeggen heeft. In het geloof aanvaarden dat Gods Woord meer is dan alleen maar letters. Het Woord is leven en Geest en verwekt nieuw leven in ons!

In Galaten 5 vs. 6 lezen we dat 'het geloof door liefde in ons werkt'. Door het geloof komt Gods Geest in ons wonen en worden we kinderen van God. We lezen in 1 Johannes 4 vs. 8 en 16 dat God liefde is. Het gaat hier om het 'wezen van God', dus niet om wat God doet, maar om Wie Hij is! Hij heeft niet alleen lief, maar is liefde! Wanneer we door het geloof uit God geboren worden, krijgen we ook deel aan de 'goddelijke natuur' (2 Petrus 1 vs. 4) en gaan we als kinderen van God ook op onze hemelse Vader lijken. Alleen door deze liefde wordt het geloof ook werkzaam in ons leven. Het was deze liefde die Paulus in beweging bracht. Zo schreef hij in 2 Korinthiërs 5 vs. 14 'Want de liefde van Christus dringt ons'. De vrucht van Gods Geest is in de eerste plaats liefde en de liefde is het grootste gebod, waarmee alle geboden vervuld worden. Wat geweldig dat door deze liefde het geloof

werkzaam wordt in ons leven en dus het geloof in werken omgezet zal worden. Met de werken, waar we het dit jaar over zullen gaan hebben, bedoelen we niet de werken waardoor we behouden zouden kunnen worden. De Bijbel leert ons heel duidelijk dat niemand door werken gerechtvaardigd en behouden wordt. Paulus schrijft duidelijk in Efeziërs 2 vs. 9 dat de behoudenis een gave van God is en niet uit werken verworven kan worden. De werken waar we het dit jaar over hebben zijn de werken die voorvloeien vanuit onze behoudenis. Precies zoals Paulus dit in het hierop volgende vers schrijft: 'Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij hierin zouden wandelen' (Efeziërs 2 vs. 10).

Zo worden we door ons jaarthema opgeroepen om in deze goede werken te wandelen.