Jaargang 29 nr. 282 September 2017thniemeijer

History

'De rechtvaardige zal uit het geloof leven'

Bovenstaand vers komen we vier keer tegen in de Bijbel. Allereerst in Habakuk 2 vs. 4, daarna in Romeinen 1 vs. 17, vervolgens wordt dit vers in Galaten 3 vs. 11 aangehaald en tenslotte vinden we dit vers in Hebreeën 10 vs. 38, en dan als inleiding op het bekende hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief dat over 'het geloof' handelt.

Wat betekent het eigenlijk voor ons, wanneer we zeggen dat we geloven? Bevestigen we hiermee dat we geloven dat het waar is wat er in de Bijbel staat, of betekent het geloof meer voor ons?

In het Hebreeuws kent het woord 'geloof' vier betekenissen:

1. Op iemand bouwen

2. Aan iemand de verantwoordelijkheid overdragen

3. Bij iemand schuilen

4. (Af)wachten, stil zijn

Herkennen wij ook deze kenmerken van het geloofsleven in ons persoonlijk leven? Hebreeën 11 laat ons zien, op welke manier we dit geloof in ons leven kunnen ervaren.

Het geloof bracht Abel via het juiste offer in contact met God. Zo brengt het geloof in de Here Jezus, Die voor ons als het Lam Gods de zonde van ons gedragen heeft, ook ons in de nabijheid van God.

Henoch leefde door het geloof heel dicht bij God, zodat van hem geschreven staat dat hij met God wandelde. Zo mogen ook wij in het geloof met Hem wandelen en Hem dagelijks in ons leven ervaren.

Noach zette zijn geloof om in daden. Het geloof bracht een grote verandering in zijn leven. Hij werd scheepsbouwer om daarmee Gods reddingsplan uit te voeren. Zo kan het geloofsleven ook in ons leven een ingrijpende wending teweegbrengen.

Abraham leerde door het geloof volledig op de Here God te vertrouwen. Dit ging wel met vallen en opstaan! Zijn geloofsleven had grote invloed op zijn manier van leven in de wereld. Hij leefde onder de mensen als 'vreemdeling in tenten', lezen we in de Bijbel. Hij deed niet mee met de mensen om zich heen. Hij werd dan ook een 'vriend van God' genoemd (Jakobus 2 vs. 23), precies het tegenovergestelde van wat we in Jakbus 4 vs. 4 lezen: "Wie een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God"!

Heeft het geloof ook invloed op de manier waarop wij in de wereld staan?

Door het geloof kon Abraham ook standhouden in de meest zware beproeving die een mens mee zou kunnen meemaken. Alleen door het geloof kon Abraham zijn geliefde zoon, zijn 'alles', loslaten.

We lezen van Sara dat het geloof haar de kracht gaf om op negentigjarig leeftijd nog een kind te kunnen baren! Het geloofsleven is de krachtbron voor ons persoonlijk leven. Zo

lezen we in Jesaja 40 vs. 31 dat we nieuwe krachten putten, wanneer we Hem verwachten.

Door het geloof maakte Mozes de juiste beslissing in zijn leven. Hoewel de beslissing voor Hem niet gemakkelijk was, wist Mozes door het geloof zeker dat zijn keuze goed was. God kwam tot zijn doel in zijn leven en het geloof van Mozes speelde daar een beslissende rol in.

Door het geloof trok het volk dwars door de Rode Zee, vielen de muren van Jericho om, overwon Gideon met een handje vol mensen een leger van honderdduizenden soldaten.

Door het geloof werden de muilen van leeuwen gesloten, het vuur gedoofd en werden doden weer leven.

Door hetzelfde geloof hebben anderen het lijden verdragen en volgehouden ondanks de zware beproevingen.

Zo staat Hebreeën 11 vol met voorbeelden over wat het geloof in ons leven kan doen.

Hebreeën 12 moedigt ons dan ook aan om op grond van al deze geloofsgetuigen uit het elfde hoofdstuk, met volharding de wedloop te lopen en daarbij ons oog alleen op Jezus gericht te houden.

Laten we ons uitstrekken naar onze Leidsman en Voleinder van het geloof om ook vanuit dit geloof te leven naar het voorbeeld van de getuigen uit Hebreeën 11.

Met een hartelijke groet van uw voorganger,

Th. Niemeijer