Ik ben opgegroeid op de boerderij. Het was ook de bedoeling dat ik op de boerderij zou gaan werken, vandaar dat ikDirkVanGenderen een landbouwopleiding volgde.
Toch was Gods weg anders. Hij wees mij de weg naar de Evangelische Hogeschool en daarna de Evangelische School voor Journalistiek. In 1985 kwam ik bij de EO terecht, bij het programmablad Visie. Eerst als redacteur en later als eindredacteur. Elke twee weken schreef ik een commentaar in Visie.

Eind 2008 kwam er een eind aan mijn dienstverband met de EO. Vanwege een aanrijding en een daaruit voortkomende forse whiplash kon ik mijn werk als eindredacteur niet meer oppakken.

Omdat ik toch door wilde gaan met het schrijven van commentaren, ben ik een website begonnen. Daarop plaats ik elke week een nieuw commentaar. Elke maand schrijf ik verder een commentaar in Het Zoeklicht.

Behalve een wekelijkse – of vaker wanneer daar aanleiding voor is – bijdrage op die site, mag ik af en toe voorgaan in diensten en kunt u mij ook uitnodigen voor een spreekbeurt.

Mogelijke thema’s zijn:
- De geestelijke strijd om Israel.
- De redding van Israel (Heel Israel zal zalig worden).
- Leven in de eindtijd (Niet in slaap vallen terwijl de wereld in brand staat).
- Eindelijk thuis (wat betekent het vanuit de Bijbel gezien wanneer ik eindelijk thuis kom).
- De waarde van wachten (aan de hand van Jakob).
- Gebroken dromen.
- Love your neighbour (Heb je naaste lief).
- Christenen kijken anders.
- De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel.
- Serie over de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3.