Onze namen zijn Wim en Irma Munters - de Jong.Munters

We hebben zeven kinderen, hun namen zijn: Jorien, Martijn, Marissa, Benjamin, Jonathan, Patrick en Stefan. We wonen sinds oktober 2008 Hengelo. Staat u mij toe even iets over mezelf te vertellen!

Ik groeide op in een doorsnee kerkelijk gezin in de Achterhoek. Mijn beide ouders stonden in het basisonderwijs en van hen heb ik de liefde voor onderwijzen mee gekregen. Midden in de puberteit ben ik tot bewust geloof gekomen in Jezus Christus. Samen met andere gelovige pubers hebben we geprobeerd andere jongeren te bereiken met het evangelie, we deden dat binnen het interkerkelijke verband Youth for Christ.

Langzamerhand groeide in mij de overtuiging, dat ik theologie wilde gaan studeren. Een bijzondere keuze, omdat mijn opleiding tot op dat moment gericht was op de exacte vakken, zoals wiskunde en natuurkunde. Na mijn VWO-examen heb ik toen een overbruggingsjaar gedaan op de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

Daarna ging het snel. Zes jaar studeerde ik aan de Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee (België). Daar behaalde ik mijn licentiaat in de Godgeleerdheid. Eenmaal terug in Nederland heb ik nog een aantal jaren gestudeerd om binnen de Baptistengemeenten in Nederland aan de slag te kunnen. Eerst heb ik 6 jaar mogen dienen in Harlingen, daarna 8 jaar in Eindhoven en nu in Hengelo.

In al die jaren groeide mijn overtuiging, dat de Bijbel Gods Woord is en onfeilbaar ons vertelt over de verlossing in Christus en Gods plan met de totale schepping. Als u mij vraagt: ‘Wat is werkelijk belangrijk in uw leven, en waarom bent u predikant?’, dan wil ik met de apostel Paulus zeggen:

“Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.” (1 Corinthe 2:2).

Misschien mogen we u eens begroeten in één van onze diensten. U bent hartelijk welkom.

W. Munters.