Gerrit Beking

 

Ter kennismaking: Gerrit Beking 6-9-1953 Geboren en opgegroeid in de Gelderse Achterhoek in

een agrarisch en gelovig gezin, bestaande uit vader, moeder, drie broers en drie zussen, ging ik al vrij jong mijn eigen weg door het leven en dat werd tussen mijn 15de en 20ste jaar bepaald niet de weg met God. Daar is vrij direct verandering in gekomen toen ik op een namiddag door de Heilige Geest zo werd bepaald en overtuigd bij mijn leven dat ik niet anders kon en wilde dan mij over-geven aan de Here Jezus en mijn leven aan Hem toevertrouwen!

Vrij kort daarna raakte ik betrokken bij Pastoraal Centrum “ Saron” te Beuningen in Overijssel: www.saron.net alwaar ik vanaf 1974 ging meewerken en mij langzaam losmaakte van de agrarische bedrijfstak waarin ik werkzaam was.In die overgangs-fase leerde ik Ellen kennen en mede daardoor kwam ik, naast het werk op “ Saron “, zaterdags op de markt te staan in het bedrijf van haar vader en oudste broer om kaas te verkopen: www.nijenhuiskaas.nl

Een mooie combinatie: werken op “ Saron “ voor de Heer, verkering met Ellen en betrokkenheid in de kaashandel. Dat is nog steeds het geval tot op heden, alleen in een iets ander setting: alweer ruim viif en dertig jaar met Ellen getrouwd, vier kinderen , twee zonen en twee dochters, die alle vier inmiddels al uit huis zijn, in april 2010 is ons eerste kleinkind geboren en middels adoptie zijn wij eind 2012 opnieuw opa en oma geworden van 3 kleinkinderen die in het huisgezin van onze dochter en schoonzoon opgenomen zijn !

Nog steeds betrokken bij “ Saron” maar nu als voorzitter van Stichting Vrienden van Saron : www.vriendenvansaron.nl , werkzaam in velerlei opzichten in de Gemeente van de Here Jezus Christus en ook nog steeds part-time werkzaam in de kaashandel.

Zelf zijn wij aangesloten bij de Vrije Baptisten Gemeente, eerst in Hengelo en later vanaf het ontstaan hier in Enschede bij de Schuilplaats en wij hebben veel contacten, zowel in alsook buiten de plaatselijke gemeente van de Heer. Momenteel zijn we intensief bezig met en voor de werkgroep “ Elim “ welke zich vanuit de Schuilplaats inzet voor de minima in o.a. de Zuidwijk van Enschede en op de site van de Schuilplaats : www.deschuilplaats.nl vind je hierover meer informatie via de link : Elim.

Sinds het najaar van 2010 ben ik betrokken bij de TFC (Thuis Front Commissie) voor Bart van Dijk welke voor een periode van twee jaar als vrijwilliger is gaan werken in Zuid Afrika in de stad Phuthaditjhaba, voor meer informatie : www.bartsmission.nl Inmiddels is Bart van Godswege ervan overtuigd dat hij voor de komende jaren zijn bedienig/missie mag voortzetten onder het motto : Bartsmission 2013 en verder…….!

Door genade hebben we een stevig fundament in en door het geloof in de Here Jezus Christus, zoals je dat o.a. leest in 1 Cor. 3 : 11 en dat geeft ons temidden van alle omstandigheden en onzekerheden rust en zekerheid.