De Evangelisatie commissie stelt het evangelie van Jezus Christus centraal. Concreet heeft de Evangelisatie Commissie drie hoofddoelen:

  • Bekend maken/vertellen over het evangelie;
  • Streven naar een evangelisatiebewuste gemeente;
  • Vrije baptistengemeente De Schuilplaats meer bekend maken in de wijk.

In eerste instantie richt de commissie zich op de wijken rondom kerkgebouw de Schuilplaats.
Een aantal keren per jaar worden wat grotere evangelisatieacties opgezet, zoals activiteiten rondom kerst en pasen, maar ook de Sonriseactie gericht op kinderen en tieners wordt ondersteund.
De commissie voert niet zelfstandig evangelisatieactiviteiten uit, maar doet dit zoveel mogelijk in samenwerking met gemeenteleden.

De Evangelisatiecommissie vergadert ongeveer 8x per jaar.