Jeugd Appèl (oktober 2016)

Ondertussen hebben we de startzondag weer gehad en is ook het Jeugd Appèl aan het nieuwe seizoen begonnen. Volgens goede gewoonte zijn we begonnen met een kamp. Ditmaal gingen we naar ‘de Zwemkolk’ in Markelo.

Een groep van 17 jonge mensen heeft zich uitstekend vermaakt met spelletje, sport en spel en andere dingen. Het weer was over het algemeen heel goed, waardoor we alle activiteiten buiten konden doen. Zaterdag kwam dit vooral goed uit, want de leden van Karakter hadden een geweldig parcours met (water) spelletjes bedacht en voorbereid .

Het thema van dit kamp was TogetherAlone. We hebben met elkaar nagedacht over hoe je je alleen kunt voelen/hoe je alleen kunt zijn, terwijl je toch samen met anderen ben. Hierbij hebben we in de stilte tijd momenten,aan de hand van onder andere Bijbelteksten uit Genesis over Jozef en verschillende brieven van Paulus, nagedacht over wat het is om alleen te staan als Christen tussen je vrienden, die misschien niet geloven. Wat betekent dit voor je en word je misschien ook beïnvloed door hen. Wat kun je doen om standvastig in je geloof te blijven.

Verder hebben we ook mogen horen hoe de mens alleen kwam te staan nadat men in de hof van Eden gegeten had van de verboden vrucht. Alleen het offer van Christus kan ons weer terug brengen in Gods nabijheid.

Ook de innerlijke mens is dit weekend niet vergeten. Door het keukenteam werden heerlijke maaltijden en snacks bereid die goed aftrek vonden bij de hongerige jeugd. Zaterdagavond stond in het teken van een Tiroler Abend. Onder het genot van een bbq werden leuke spelletjes gedaan. Ook een groot deel van de raad was hierbij uitgenodigd en het was goed om zo wat nader kennis te maken.

Inmiddels zijn ook de eerste ‘gewone’ Jeugd Appèl avonden weer gestart. Dit jaar gaan we ook weer werken met een methode van YfC. Het programma heet ‘Live steady’. Zoals ook bij de methode van afgelopen seizoen is dit een programma waarbij de jeugd geholpen wordt Jezus te volgen en te groeien in het geloof. De jongeren worden onder andere uitgedaagd om:

* het christelijk geloof in het dagelijks leven toe te passen en te ontdekken dat Jezus relevant voor hen is;

* hun relatie met God te verdiepen en te groeien in Bijbelkennis;

* het geloof te delen met niet-gelovige vrienden.

Deze avonden zullen wel worden afgewisseld met gewone avonden waarbij er een vrije invulling is voor de jeugdleiders en de Explorer avonden waarbij de jeugd gevraagd wordt een avond te organiseren.

Wij hopen met zijn allen een gezegend seizoen te hebben en willen u als gemeente vragen om aan ons te denken in uw gebed.

 

 

 

jeugdappel