Ze stonden allen naar de lucht te staren,AliGort
terwijl de Heiland op een wolk verdween.
De Heer werd in de Hemel opgenomen.
Nu stonden zij daar, zonder Hem, alleen!
Totdat twee in het wit geklede mannen, hen
zeiden: “ Blijf daar toch niet langer staan,
want Hij zal op de wolken weder komen,
precies zoals Hij nu is weg gegaan”.


De Heer wist, dat Hij eenmaal door Zijn Vader,
weer in de Hemel werd terug verwacht.
Dat was het doel, dat heeft Hem kracht gegeven,
terwijl Hij hier Zijn heilswerk heeft volbracht.
Hij ging naar huis, maar heeft ons niet vergeten.
Nee, Hij dacht niet: “Het is genoeg geweest!”
Want bij het scheiden gaf Hij Zijn belofte:
“ een Trooster zend Ik u, de Heil’ge Geest!


De Heiland liet het niet bij die belofte.
De Trooster kwám, maar Hij beloofde méér!
Want eens komt Hij terug om ons te halen,
dan blijven we voor altijd bij de Heer!
Zoals Hij thuis verwacht werd bij Zijn Vader,
waar Hij als de Geliefde werd begroet,
zo blijven wij Zijn wederkomst verwachten.
Dan komt Hij Zijn gemeente tegemoet.


Reeds nu bereidt Hij plaats voor al de Zijnen.
Hij ziet ook vol verlangen naar óns uit.
Eens worden we voorgoed met Hem verenigd,
dan maakt Hij Zijn gemeente tot Zijn bruid.
Dan kennen we geen pijn meer en geen tranen.
Dan strijkt Hijzelf de zorgenrimpels glad en ‘t
Vaderhuis wordt dan het huis voor allen,
die Hem van harte hebben lief gehad!
Alie Gort