Soms gaan we onze grenzen wat verleggen, AliGort
omdat het léven onze weg bepaalt.
Wat vroeger zonde was, weegt nu iets lichter.
Want: "al die dingen zijn toch achterhaald?
De wereld is nu eenmaal erg veranderd,
en wie niet meedoet, staat straks heel alleen."
Maar....God is niet veranderd met de jaren.
Wat Hij eens sprak, geldt nóg, voor iedereen.

Zo sta je soms wel eens voor een dilemma,
waar je zo één, twee, drie geen raad mee weet.
De wereld roept en lonkt met moog'lijkheden,
waar je als christen haast de grens vergeet.
Laat satan je niet tot die stap verleiden,
want al wat hij je aanbiedt, is vergif.
Zie op het Licht, dat God voor je laat schijnen
en dat je leiden zal, langs elke klif.

Want God is trouw, Hij is en blijft dezelfde.
Sta vast op de beloften in Zijn woord.
Hij was en is, en straks zal Jezus komen,
Hij, onze Redder en ons toevluchtsoord.
Tot Hem mogen we onze schreden richten.
Tot Hem, die wachtend bij de grens zal staan.
En aan Zijn hand mogen we, door Zijn offer,
de drempel tot Zijn huis eens overgaan.
Alie Gort.