We zijn geschapen voor de eeuwigheid, AliGort
niet enkel voor dit korte, aardse leven.
God heeft ons 't Vaderhuis al toebereid,
want Hij heeft zoveel meer, om ons te geven.
En nu liet Hij de deuren opengaan,
om jou dat huis te laten binnen treden.
Jij mag nu oog in oog met Jezus staan.
De toekomst is voor jou een heerlijk "heden"!

Voor ons zal er een grote leegte zijn,
want je was zo belangrijk in ons leven.
Maar deze zekerheid verzacht de pijn,
voor ons, die hier op aarde achter bleven.
Dat geeft ons troost en kracht in het verdriet.
Die hoop kan niets ter wereld ons ontroven.
Want wie in het geloof op Jezus ziet,
leeft naar een heerlijk wederzien hierboven.

Uit " En toch"...van Alie Gort.