De God, die liefde is, kan met Zijn kind'ren,AliGort
langs ondoorgrondelijke wegen gaan.
Soms is het leven vol van zegeningen
en voel je Hem als 't ware naast je staan.
Dan zou je van de daken willen schreeuwen:
O God, wat bent U groot en goed voor mij.
Je wandelt in de warmte van Zijn liefde
en Zijn aanwezigheid is heel dichtbij.

Maar plotseling kan er dan iets gebeuren,
waardoor die vreugde wordt teniet gedaan.
Je stem verstomt, er zijn alleen nog tranen
en God lijkt mijlenver bij je vandaan.
Waarom moest Hij gaan snoeien in je leven,
waar Hij toch eerst die diepe vreugde gaf?
En waarom nam Hij juist die mooie bloemen,
die nog zo prachtig bloeiden, van je af?

Als er wordt ingegrepen in je leven,
en je wordt ingekort aan alle kant,
dan is de Here Jezus heel dicht bij je,
want als Hij snoeit, neemt Hij je in Zijn hand.
Hij kent je pijn, hij heeft Zelf zo geleden.
Als je Hem delen laat in jouw verdriet,
zal Hij je veilig door het donker dragen.
Droeg Hij de pijn van heel de wereld niet?

't Is moeilijk om Gods wegen te begrijpen,
omdat ze hoger gaan dan ons verstand.
Maar zeker is: de allerbeste vruchten,
komen van een met zorg gesnoeide plant.
Hij zal je in Zijn liefde veilig leiden.
Als je de weg, die Hij je wijst, wilt gaan,
zul je eens in verwondering beseffen,
dat God, die liefde is, heeft welgedaan.
Alie Gort.