Nee, Jezus liet ons niet als wezen achter. AliGort
Wat Hij beloofde, heeft Hij ook gedaan.
Hij heeft Zijn Heil'ge Geest tot ons gezonden,
nadat Hij van de aard' is weg gegaan.
Zo hebben wij hier, als een heerlijk wonder,
steeds onze Heer en Heiland om ons heen.
In vreugde of verdriet, in angst of zorgen,
is Hij er bij, Hij laat ons nooit alleen!

Want door Zijn Geest is Hij bij ons gebleven,
al ging Hij heen, en zien we Hem niet meer.
Zo blijkt Zijn onuitsprekelijke grootheid.
Nu ziet Hij uit de Hemel op ons neer.
Hij heeft gezegd: "Ik zal u nooit verlaten"
Hij, die niet liegen kán, maakt dit ook waar!
Hij is de grote Trooster in ons leven,
en eens brengt Hij ons allen bij elkaar!

Alie Gort.