AliGort

Geef mij Uw hand, o Heer en houd mij vast.
Ik zie Uw Licht niet meer door al mijn zorgen.
Het is, of 'k almaar in het duister tast.
'k Ben nu al angstig voor de dag van morgen.
Want alles is zo donker om mij heen.
Kom met Uw Licht en laat me niet alleen.

U hoort, dat soms mijn bidden schreeuwen wordt.
Help mij toch om mijn angst te overwinnen.
In kracht en wijsheid schiet ik vaak tekort.
Open mijn hart en kom weer bij mij binnen,
zodat Uw Geest mij naar de morgen leidt
en U mij troost door Uw aanwezigheid.

En als een nieuwe dreiging mij verrast
en ik U dan soms even kan vergeten,
dan houdt U tóch mijn beide handen vast.
Wat heerlijk, dat ik dat altijd mag weten
en dat ik met mijn zorgen, nacht en dag,
tot U mag komen en ze delen mag.

Alie Gort