Hoe groot is Uw lankmoedigheid, als ik weer eigenzinnig strijd,AliGort
op zelfgekozen wegen.
Als ik halsstarrig door wil gaan, te eigenwijs om stil te staan,
kom ik U toch weer tegen.

Verwarring en onzekerheid,verscheuren mij van tijd tot tijd,
dan wil ik zélf beslissen.
Totdat ik U weer tegenkom, en mij de vraag stelt:” kind, waarom?
Je kunt Mijn hulp niet missen”

Dan voel ik in zo’n ogenblik, dat U het beter weet dan ik,
dat ik Uw weg moet kiezen.
Dan roep ik door mijn tranen heen: “Heer Jezus, laat me niet alleen,
Ik wil U niet verliezen!”

Hoe groot is Uw lankmoedigheid, want als ik toch van tijd tot tijd,
vertrouw op eigen krachten,
Hoef ik mijn blik maar op te slaan, om U Heer Jezus te zien staan.
U staat op mij te wachten!

Alie gort.