Soms kun je zo onrustig zijn van binnen,AliGort
Vooral de nachten maken je dan bang.
Je ligt te tobben, en je voelt je schuldig,
en God alleen kent jouw gedachtegang.
We weten dat we steeds weer fouten maken,
omdat de vijand ons zo graag verleidt,
maar in Gods kracht zullen we overwinnen,
al is het soms wel eens een zware strijd.

Want ook de vijand weet je dan te vinden,
omdat ook hij je zwakke kanten kent.
En hij verdraagt het niet, als hij gaat merken,
dat je door Christus overwinnaar bent.
Maar Jezus kwam, Hij kwam om te bevrijden,
Hij gaf Zichzelf, om satan te verslaan.
En toen Hij stierf, scheurde de voorhang open
waardoor wij tot de Vader mogen gaan.

De Heiland leeft, is uit de dood verrezen.
En met Zijn Vader heeft Hij alle macht.
Ga maar tot Hem, de Hemeldeur staat open.
Hij waakt en troost, juist in zo’n zwarte nacht!
Vertel Hem al je zonden en je zorgen
Want Hij wil je vergeven, telkens weer.
Dan heeft geen satan recht jou aan te klagen,
Want je bent overwinnaar in de Heer!

Alie Gort.