Wat betekent ELIM?

De betekenis van ELIM kunt u vinden in de Bijbel in het oude testament.
In Exodus 15:22-27 staat beschreven dat de Israëlieten in Mara het water niet konden drinken omdat het bitter was, toen zij daarna in Elim kwamen waren daar twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen
Hier konden zij dus eten en drinken, omdat de Here daarin voorzag.
Dit is een mooi beeld voor de mensen die in deze tijd in geestelijke en/of materiële nood zitten en daardoor veel bitterheid ervaren.
Deze mensen willen wij  als werkgroep Elim ondersteunen. Een stukje rust in hun moeilijke bestaan.

Wie zijn wij?
Werkgroep Elim is een kleinschalig initiatief vanuit de kerkelijke gemeente de Schuilplaats in Enschede-Zuid. De werkgroep zet geloof en woorden om in daden en wil echt iets doen voor de medemens.
Geïnspireerd door het geloof in de Here Jezus Christus, is de voedselhulp opgezet.
De werkgroep Elim  biedt materiële en immateriële steun aan gezinnen, alleenstaanden en ouderen die niet de luxe hebben om te kunnen kiezen voor een leven boven het bestaansminimum.
De werkgroep bestaat geheel uit vrijwilligers en houdt zich bezig met het inzamelen en verspreiden van voedselpakketten.

Mag het een "ietsje" meer zijn?
Vanuit onze identiteit willen wij, naast de genoemde voedselpakketten, de ontvangers " ietsje " meer aanreiken. Dit doen wij d.m.v. het kleinste onderdeel van elk voedselpakket: een kaartje  waarop een tekst vanuit de Bijbel staat afgedrukt.
De Here Jezus heeft het zelf zo verwoord in Mattheus 4 : 4 "De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God".

Waarom “Elim”?
Door de komst van de euro, de oplopende werkloosheid en de bezuinigingen op sociale uitkeringen, is het aantal mensen dat onder het bestaansminimum leeft drastisch toegenomen. Uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen kunnen steeds moeilijker het hoofd boven water houden. Een flink deel van deze mensen komt in aanraking met schuldhulpverlening. Juist deze mensen kunnen steun vinden bij de voedselhulp van de werkgroep Elim.

Voor wie ?
De voedselpakketten, die maandelijks 1 a 2x worden verstrekt, zijn bedoeld als tijdelijke noodhulp voor mensen die voor korte of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een pakket wordt rekening gehouden met  het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voedsel, kleding, etc. Dus het inkomen dat overblijft nadat alle vaste lasten zoals huur, water, elektriciteit en verzekeringen betaald zijn.

Aanmelden
Een van de voorwaarden voor de steun van de werkgroep is dat de mensen contact hebben met een kerkelijk/pastoraalwerker en/of begeleid worden door een instelling als maatschappelijk werk, reclassering of schuldhulpverlening.
Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Het voedselpakket is een steun in de rug tot er een oplossing is gevonden voor de noodsituatie. Denkt u in aanmerking te komen voor een voedselpakket, vraag dan de contactpersoon van de werkgroep om u aan te melden.

Contact:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.