Kort maar aangrijpend nieuws vanuit werkgroep Elim ;

“ Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus ” of zoals een andere Bijbelvertaling het verwoordt ; ‘...u alles geven wat u nodig hebt.’ Fil. 4 : 19
Belangrijk in deze is om hoofdstuk 4 in zijn geheel te gaan lezen, waardoor je een totaalbeeld krijgt van wat de hier bovenstaande Bijbeltekst beoogt door te geven aan de lezers... Wanneer je- zoals wij dat b.v. van dichtbij in een Elimgezin met een aantal opgroeiende kinderen hebben meegemaakt- geconfronteerd wordt met de afwezigheid van de eerste levensbehoeften en deze tekst opnieuw gaat lezen, dan worden wij met dankbaarheid vervuld dat wij vanuit Elim het Woord van God in toewijding samen mogen omzetten in praktijk. Dat wij in alle bescheidenheid - al is het tijdelijk- ook dit minimagezin hebben kunnen voorzien in (bijna) alles wat zij nodig hebben. Deze jonge moeder liet mij haar lege koelkast zien waarin alleen nog een paar hele kleine restjes eten en drinken stonden en in de vriezer lag nog maar één pakje boontjes...En zij was ook zo blij met de flacon wasmiddel : zij ging meteen de wasmachine aanzetten omdat alle voorraad wasmiddel al enige tijd op was en er geen geld was om dit te kunnen kopen... Deze jonge moeder werd tot tranen toe geraakt door datgene wat wij haar en haar drie kinderen mochten brengen vanuit werkgroep Elim... in Jezus’ Naam!
Elke maand mogen wij met elkaar vanuit de Schuilplaats, door werkgroep Elim, tussen de 15 tot 20 minima-gezinnen aanvullend meehelpen om in hun dagelijkse levensbehoeften te voorzien... Van harte willen wij jullie uitnodigen en aanmoedigen, juist in de aankomende maanden tijdens de vakantieperiode, om de missie van werkgroep Elim met gebed, offervaardigheid en toewijding te blijven ondersteunen ...
De eerstvolgende Elim inzamelzondagen zijn D.V. zondag 8 okt, 12 nov en 10 dec.
Diaconie: Rabobank NL09RABO0317232282 t.n.v. Gem. v. ged. Christenen o.v.v. bestemd voor Elim.
Namens werkgroep Elim, Gerrit Beking.

 

elim