ELIM.png

 ELIM Inzamel data !  

   - 10 juni 2018  

   -  8 juli 2018    

   - 12 aug 2018   

   -  9 sep 2018    

 

 

2017 ligt al weer enkele maanden achter ons.
We kijken als werkgroep Elim met dankbaarheid terug op de uitgifte van de voedselpakketten in de maand december 2017.


Elim heeft in de maanden november en december 2017 veel boodschappen gekregen vanuit de gemeente (kerststollen, roomboter, bussen slagroom, kerstchocola, chocolademelk etc.), maar ook van een school die een inzamelingsactie heeft gehouden voor Elim. Ook heeft dezelfde school de boodschappen die over waren van het kerstontbijt gegeven aan Elim. Mede hierdoor was Elim in de gelegenheid om “onze” mensen een fijn kerstpakket mee te geven.


Bij Kerst staan we stil bij de geboorte van de Here Jezus en om ook “onze” mensen te vertellen wat Kerst daadwerkelijk betekent, heeft Elim in het kerstpakket een klein boekje gedaan, waarin verteld wordt over de geboorte van de Here Jezus en wat dit kan betekenen voor een ieder.

We hebben dankbare reacties ontvangen van mensen die een (bemoedigings-)kerstpakket hebben gekregen.

Er is een ontmoeting geweest met een mevrouw (en enkele van haar kinderen) en leden van de werkgroep Elim; dit gezin is verhuisd naar een ander deel van Nederland om daar een nieuwe periode in hun leven te beginnen. Zij heeft haar dankbaarheid geuit (omdat Elim zoveel voor haar gedaan heeft) door de Elim-kinderen een kinderpakketje te geven.
Vanuit Elim vinden wij het fijn om te zien, en zijn daar ook erg dankbaar voor, dat dit gezin een nieuw leven aan het opbouwen is. Wij zien hierin de genade van God.

Elim heeft een eenmalige bijdrage gekregen van een stichting. Deze stichting spreekt haar grote waardering uit voor het werk dat Elim doet; nl. de meest noodzakelijke hulp bieden aan mensen die in nood zijn komen te verkeren.
Voor deze gift zijn wij erg dankbaar.


Hier past de tekst uit Efeze 3: de verzen 20 en 21:
Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Ik mag nu bijna twee jaar als vrijwilliger meewerken bij Elim en wil graag vertellen hoe ik een dagje “Elim” ervaar:
Er is al veel voorwerk gedaan voor het klaarmaken van de voedselpakketten en voor de uitgifte ’s avonds. Kleding is uitgezocht, fruit en groente, eieren, kaas etc. liggen al klaar om in de dozen te doen.

De morgen wordt begonnen met gebed en worden er eventueel mededelingen gedaan.
Daarna gaat iedere vrijwilliger beginnen aan haar/zijn taak en aan het eind van de morgen zijn de voedselpakketten klaar om ’s avonds uitgedeeld te worden.

Ik zie een enthousiaste groep vrijwilligers die zich inzet voor “onze” Elim-mensen. Tijdens de ochtend wordt er tijdens het koffiedrinken gezellig gepraat, maar wordt er ook lief en leed met elkaar gedeeld en dan is het fijn te weten dat God in ons midden is; hierdoor kunnen we elkaar bemoedigen.

’s Avonds bij de uitgifte zie ik mensen binnenkomen, sommigen voor de eerste keer heel schuchter. Wat is het dan fijn om deze mensen gerust te stellen; hen te laten voelen dat wij hen graag willen helpen en er voor hen willen zijn.

Tijdens de uitgifte van de voedselpakketten mochten we iemand helpen die bijna geen kleding had (wij kunnen ons dat haast niet voorstellen), om hem kleding te geven om zo toch “netjes” de kerstdagen door te kunnen brengen. Wij hebben hem geholpen (net zoals iemand geholpen wordt in een winkel) om een mooie garderobe uit te zoeken. Hij heeft zelfs een mooi kostuum uitgekozen (zijn reactie: ik heb nog nooit een kostuum gehad en wat zal ik er nu mooi uitzien met de kerstdagen). Wat was deze meneer dankbaar en wat waren wij blij dat we hem hebben kunnen helpen. Ook is er een goed gesprek geweest met deze man, onder het genot van een kopje koffie. We bidden dan ook dat God ons de juiste woorden in de mond zal leggen om met “onze” mensen een gesprek aan te gaan.

God voorziet in dat wat we nodig hebben en daar zijn we Hem dankbaar voor. Het is fijn om als vrijwilliger bij Elim te mogen werken. 

Jannie Middelwijk

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“ Geloof werkt..! “Gerrit Beking

Vanuit werkgroep Elim,

Geloof werkt...daar mogen wij elke maand getuige van zijn, steeds wordt er in alles wat nodig is voor de Elim-gezinnen voorzien waardoor wij hen een goed gevuld voedselpakket mee kunnen geven !              
En ...mag het ietsjes meer zijn... : ieder gezin mag zelf (kinder)kleding, schoenen, handdoeken en speelgoed uitzoeken die vooraf door toegewijde Elim-vrijwilligsters al uitgezocht en klaar gezet zijn in de grote zaal van de nieuwe aanbouw! Dankbaar voor alles wat binnen komt mogen wij -als onder-deel van de gemeente de Schuilplaats- door genade “ Gods eigen volk zijn... volijverig in goede werken! “ of zoals de eigentijdse vertaling Het Nieuwe Leven het verwoordt : “ Hij heeft ons gemaakt tot Zijn eigen volk dat zuiver van hart is en een groot verlangen heeft om goed te doen! “ Titus 2 : 14

Op een aantal plaatsen in de Bijbel wordt er iets gezegd over hoe wij dienen om te gaan met hen die arm zijn. In Nehemia 8 : 10-12 staat geschreven dat het volk van God feest vierde en dat zij de op-dracht kregen om een deel van hun feestmaal aan de armen te geven...hetgeen zij ook deden!                    
En in Jesaja 58 : 6 t/m 8 wordt het volk van God door de Here aangezegd wat Zijn bedoeling van en met vasten is! Er zit een diepe zegen in het geven verborgen... voor degene die het ontvangt alsook voor degene die het weg geeft...wat zo aanmoedigend beschreven staat in 2 Cor. 9 : 1 t/m 15.

“ Geloof werkt..! “ In het N.T. lezen wij in Handelingen 4 : 32 t/m 37 hoe de eerste gemeente te Jeruzalem dit -vanuit het geloof in de opgestane Here Jezus Christus- praktisch heeft toegepast.      
In navolging hiervan hebben wij -naast de maandelijkse voedselpakketten- ook bij een aantal gezinnen van de Schuilplaats die door een moeilijke periode gaan vanuit werkgroep Elim een bemoedigingspakket thuis mogen brengen. Tijdens de startzondag in september en ook in een zondagmorgendienst in oktober is Opwekking 732 gezongen, waarover een Elim-vrijwilligster spontaan zei : dit is echt een Elim-lied :

Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.

Wij mogen bidden voor wie ziek is,
koken voor wie honger heeft,
steunen wie de kracht mist,
troosten wie gevangen leeft.
Jezus deed het ons voor:
de Vader geeft, wij geven door.

Wij mogen zorgen voor wie arm is,
kleden wie geen kleren heeft,
helpen wie gevlucht is,
delen met wie niets meer heeft.
Jezus deed het ons voor:
de Vader geeft, wij geven door.

Goed om hier ook te vermelden dat verschillende mensen en organisaties van buiten de Schuilplaats Elim weten te vinden. Van de Military te Boekelo kregen wij een grote partij verschillende soorten groenten die wij in de maanden oktober en november aan de Elim-gezinnen hebben mee gegeven.                            
En in het kader van de landelijke schoolontbijt-dag hebben wij voor Elim een grote hoeveelheid broden, broodjes en broodbeleg vanuit Haaksbergen mogen ophalen!

Op dit moment bevinden wij ons alweer in de Adventstijd en binnenkort gedenken en vieren wij met Kerst de geboorte van de Here Jezus waarover in 2 Cor. 8 : 9 het volgende geschreven staat :                        
“Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zoudt worden. “                                                                                      
Zo mogen wij in het voetspoor van Jezus verder gaan, dat brengt te midden van onheil, armoede en moeitevolle omstandigheden heil en zegen voort. Daar willen wij vanuit werkgroep Elim, samen met jullie, het nieuwe jaar dankend, biddend, werkend, gevend...en zingend...mee ingaan : ”Geloof werkt..!”

De eerstvolgende Elim inzamelzondagen zijn D.V. zondag 10 december, 14 januari en 11 februari en op de website : www.deschuilplaats.nl vinden jullie onder de Link : Elim onze boodschappenlijst.              

Diaconie : Rabobank NL09RABO0317232282 t.n.v. Gem. v. ged. Christenen o.v.v. bestemd voor Elim.

Namens werkgroep Elim, Gerrit Beking.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kort maar aangrijpend nieuws vanuit werkgroep Elim ;

“ Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus ” of zoals een andere Bijbelvertaling het verwoordt ; ‘...u alles geven wat u nodig hebt.’ Fil. 4 : 19
Belangrijk in deze is om hoofdstuk 4 in zijn geheel te gaan lezen, waardoor je een totaalbeeld krijgt van wat de hier bovenstaande Bijbeltekst beoogt door te geven aan de lezers... Wanneer je- zoals wij dat b.v. van dichtbij in een Elimgezin met een aantal opgroeiende kinderen hebben meegemaakt- geconfronteerd wordt met de afwezigheid van de eerste levensbehoeften en deze tekst opnieuw gaat lezen, dan worden wij met dankbaarheid vervuld dat wij vanuit Elim het Woord van God in toewijding samen mogen omzetten in praktijk. Dat wij in alle bescheidenheid - al is het tijdelijk- ook dit minimagezin hebben kunnen voorzien in (bijna) alles wat zij nodig hebben. Deze jonge moeder liet mij haar lege koelkast zien waarin alleen nog een paar hele kleine restjes eten en drinken stonden en in de vriezer lag nog maar één pakje boontjes...En zij was ook zo blij met de flacon wasmiddel : zij ging meteen de wasmachine aanzetten omdat alle voorraad wasmiddel al enige tijd op was en er geen geld was om dit te kunnen kopen... Deze jonge moeder werd tot tranen toe geraakt door datgene wat wij haar en haar drie kinderen mochten brengen vanuit werkgroep Elim... in Jezus’ Naam!
Elke maand mogen wij met elkaar vanuit de Schuilplaats, door werkgroep Elim, tussen de 15 tot 20 minima-gezinnen aanvullend meehelpen om in hun dagelijkse levensbehoeften te voorzien... Van harte willen wij jullie uitnodigen en aanmoedigen, juist in de aankomende maanden tijdens de vakantieperiode, om de missie van werkgroep Elim met gebed, offervaardigheid en toewijding te blijven ondersteunen ...
De eerstvolgende Elim inzamelzondagen zijn D.V. zondag 8 okt, 12 nov en 10 dec.
Diaconie: Rabobank NL09RABO0317232282 t.n.v. Gem. v. ged. Christenen o.v.v. bestemd voor Elim.
Namens werkgroep Elim, Gerrit Beking.

 

elim