Wijkavond

Op dinsdag 19 februari is er de wijkcontactavond.
Schrijft u deze datum in uw agenda. De wijkavonden zijn goede gelegenheden om op een ontspannen manier, in huiselijke  kring, met elkaar te praten over de dingen van God. En, als u dat wilt, is er ook ruimte om persoonlijke zorgen  en kwesties naar voren brengen. In eenkleinere kring is dat makkelijker, en ook is fijn om samen te bidden voor de dingen die er zijn.
En bij deze roep ik de jong volwassenen en jonge gezinnen op om tòch te proberen te komen op de wijkavond. Natuurlijk  heb je het druk, kun je niet weg om de kinderen. Maar misschien kan een van jullie beiden komen of kun je oppas  regelen? En op deze manier kunnen anderen jou beter leren kennen en kun jij de anderen leren kennen. We zijn immers samen Gods huisgezin en is het goed je familie te kennen! Het thema van deze wijk-contactavond is: Geloof Werkt. Dat is  nog steeds ons jaarthema voor 2019, tot de startzondag. Ik wil u vragen om dit (bekende) Bijbelgedeelte goed te lezen:  1Kor. 12:12-31. Onderstaande vragen mogen een leidraad zijn voor het gesprek. Ervan afwijken mag, als dit  Bijbelgedeelte maar goed wordt overdacht.

1. Denk je wel eens dat jij, dat u, een ander in de gemeente nodig hebt?
2. Heeft iemand u nodig? Of jou?
3. Welke plaats heeft God jou in het Lichaam van Christus gegeven?
4. Is er nog aan te vullen aan de zorg voor elkaar? Hoe zou je dat in jullie wijk vorm kunnen geven? Of in andere wijken?
5. Er worden verschillende genadegaven genoemd. Naar welke kun jij, kunt u zich in dit jaar uitstrekken?